World Dansk Samfund Slægtsforskning Foreninger og organisationer
24
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)
En paraplyorganisation, der varetager de fælles interesser, og virker som et bindeled.
Aneklubben
Lille klub omkring interesse for Bornholmske aner.
Dansk Slægtshistorisk Forening
Foreningsinformation, aktiviteter og information om egnsretter. Dækker Tølløse-området.
DIS-Danmark - Databehandling i Slægtsforskning
Et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie. Medlemsoversigter, kilder, kirkebilleder, programmer og links.
Familiekrøniken
Registrerer medlemmer af slægten, hvorefter der automatisk dannes stamtræer. Hver oprettelse består af 3 dele: persondata, stamtræ og livshistorie. Der kan vedhæftes fotos etc. Man vælger selv, hvilke dele der skal være offentlig tilgængelige.
GEDCOMP
For at sætte slægtsforskere med interesse i de samme personer i kontakt med hinanden, og derigennem finde flere oplysninger om forfædre og andre slægtninge.
Haderslev Slægtsforsknings Forening
Haderslev Slægtsforsknings Forening officielle hjemmeside.
Horsensegnens Slægtshistorisk Forening
Samler slægtshistorisk interesserede til oplysende arrangementer for derigennem at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metode.
Jødisk Genealogisk Selskab
Slægtshistorisk selskab med fokus på jødiske familier såvel i Danmark som resten af verden.
Roskildeegnens Slægtsforskerforening
Forening der vedligeholder interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen.
Ry Slægtshistorisk Forening
En forening for slægtsforskere og lokalhistorikere i Det Midtjydske Søhøjland.
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie
Indeholder Personalhistorisk Tidsskrift og bøger.
Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
Baggrund, sæsonprogram og links.
Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø
Forening for slægts- og lokalhistorisk interesserede mennesker hvis hjerte banker for Samsø. Information og erfaringsudveksling omkring Samsøs slægter og lokalhistorie.
Slægtsforeningen Barfod-Barfoed
Slægten Barfod / Barfoed har en forening, som dyrker slægtens historie. Dette websted giver information om foreningen, slægtens stamtavle, publikationer m.v.
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen
For at udbrede kendskab til og skabe interesse for slægtsforskning samt formidle udveksling af slægtshistoriske oplysninger.
Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen
For at udbrede kendskab til og skabe interesse for slægtsforskning, samt formidle udveksling af slægtshistoriske oplysninger.
Slægtshistorisk Forening for Hjørring og omegn
Baggrund, kalender og oplysninger om de vendsysselske godser, samt søgning i disse godsers skifteregistre.
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
En forening, der samler personer med interesse for slægtsforskning på alle niveauer.
Slægtshistorisk Forening Århus
Om foreningens aktiviteter samt oplysninger om slægtsforskning i Århus.
Slægtshistorisk Forening, Århus
Om foreningens aktiviteter samt oplysninger om slægtsforskning i Århus
Sokkelund Herreds Genealogiske Forening
For at samle interesserede i slægtsforskning til fælles aktiviteter, og assistere ved indsamling af og transskription af data.
Vejleegnens slægtshistoriske Forening
For at fremme slægtsforskning gennem arrangementer, skabe kontakt mellem slægtsforskere, og fremme samarbejdet med andre lokalhistoriske foreninger.
Østervrå lokalhistoriske forening
Slægtsdatabaser med over 11000 personer.

Denne kategori på andre sprog: 7

[Denmark Mozilla]
Sidst opdateret:
marts 20, 2015 at 1:45:05 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker