Kategori for links relateret til kristne kirker, foreninger, græsrodsbevægelser og organisationer af der virker med mission i ind- eller udland

kategorier 1

Afrika InTouch
Inspiration om afrikansk ungdomskultur og kirkeliv til Danmark. Om det 2 cifrede antal lokalforeninger der støtter ungdomsrelaterede projekter i Afrika.
AIDS care
AIDS Care arbejder med støtte til AIDS-ramte børn og familier i det nordlige Thailand.
Børn sulter
Organisationen med formål at hjælpe de allerfattigste børn i verden.
Danmission
Folkekirkelig missions- og udviklings- organisation, der arbejder i Asien, Mellemøsten, Afrika og Danmark.
Dansk Ethioper Mission
DEM's missionsarbejde foregår i et samarbejde med organisationer og kirker - især i Etiopien, Liberia og Botswana. Et missionsselskab indenfor Folkekirken.
Dansk Missionsråd
Paraplyorganisation der samler 30 danske missionsselskaber der arbejder med kristen mission i 100 lande over hele verden.
Familien Steffensen
Om arbejdet som missionærer i den lutherske kirke i Peru. Informationer om Peru, fotos, digte, teologiske og missionale tekster.
Israelsmissionen
Kristne der bringer evangeliet om Jesus Kristus til jøderne.
Lærernes Missions Forening
Tværkirkeligt fællesskab af kristne lærere der udsender missionærer til at stå i undervisningsopgaver i omkring 25 forskellige lande.
Mission Aviation Fellowship - Danmark
Evangelisk fælleskirkelig flyvende IT-missionsforening. MAF har fly i 30 lande i den 3. verden.
Mission Øst
Missionsorganisation med indsatser i Østeuropa og Asien. Nødhjælp til udviklingsbistand med fokus på opbygning af lokale kapaciteter ud fra hjælp til selvhjælp princippet.
New Life Outreach
NLO informerer om evangelisations kampagner i Tanzania og andre østafrikanske lande. Oplysninger og billeder fra familien Falks mission i Tanzania. Om børnehave for fattige børn, AIDS oplysningsarbejde og projekt for fattige kvinder.
Operation Mission - OM
International tværkirkelig missionsorganisation der via bl.a. to højskole- og missionsskibe Doulos og Logos Hope arbejder med lokale kirker, kirkeplantning og nødhjælp i mere end 100 lande.
Ordet og Israel
Kristent dansk arbejde i Israel og Danmark med formål, at menigheden må få Bibelens syn på Israel, at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus Messias.
Per i Uganda
IT-manager der arbejder - for Mission Aviation Fellowship - i Uganda med speciale i tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe mennesker til at høre om Jesus som deres frelser.
Rye Clausen, Cambodja
Luthersk Missionsforenings første udsendinge i Cambodja, hovedstaden Phnom Penh. Oplysninger om landet og missionsarbejdet.
Søstrene af det dyrebare blod
Søstre i 18 lande verden over - der arbejder for dialog og forsoning - samt solidaritet med fattige. Internationalt Fællesskab med en særlig tilknytning til Afrika.
Uganda Child Care
Børnehjemmet Children´s Village hjælper forældreløse og hjemløse børn i alderen 3 til 18 år. Der er primært børnehave/vuggestuer og en Vocational High School.
UMO, Macapá, Brasilien
Om arbejdet med rehabilitering af gadedrenge på El Shaddai hjemmet.
Ungdom med Opgave
UMO er en international tværkirkelig bevægelse der arbejder med tre fokusområder. Træning, evangelisation og barmhjertighedstjeneste.
Ydremission
Guide over missionærer og organisationer med relation til ydremission. Hjemmesiden indeholder en hel del relevante links
Åbne døre
Upolitisk, international missionsorganisation, som arbejder på tværs af kirker og foreninger verden over.

Denne kategori på andre sprog: 7

[Mozilla with Cross]
Sidst opdateret:
december 18, 2014 at 8:24:05 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker