World Dansk Samfund Myndigheder
72
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om myndigheder.

kategorier 7

Se også: 2

BeredskabsInfo
Nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet (brandvæsenet) og Falck.
Beredskabsstyrelsen
Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.
Danmarks Statistik
Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold.
Energinet.dk
En selvstændig offentlig virksomhed der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas, og har til formål at opretholde forsyningssikkerheden og sikre et velfungerende marked.
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Love og regler om byggeri og bolig, erhvervsservice og regionalpolitik. Også information om handelshindringer, eksportkontrol og kompetenceklynger.
FNs informationskontor
De forenede nationer. Information om menneskerettigheder, fred og sikkerhed, folkeret og humanitære spørgsmål.
Sikkerhedsstyrelsen
En statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri m.m.
Skatteministeriet
Nyheder, borgerservice, lovstof, statistik, udgivelser og tast selv.
Skov- og Naturstyrelsen
Fokus på de naturtilbud staten stiller til rådighed for borgerne.
Statsministeriet
Arbejdsområder, organisation, ministerliste, presse, folketinget, taler, artikler, rejser og publikationer.
Tax.dk
Links til info om danske skatter og afgifter.
Udenrigsministeriet
Med nyheder, politik, atktiviteter og hjælp i udlandet.

Denne kategori på andre sprog: 49

Sidst opdateret:
juli 25, 2016 at 8:24:02 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker