Skoler uddannelser kurser i Forsvaret

kategorier 2

Air Force Training Centre Kølvrå
AFTC - tidligere: Flyvevåbnets Førings-og Operationsstøtteskole. Bl.a. uddannelse af hunde og bevogtningsenheder. Air Force Training Centre uddanner alle værnepligtige menige, sergenter og reserveofficerer til Flyvevåbnet.
Ambassadørholdet
Ambassadørholdet er oprettet af Forsvarets Rekruttering mhp. at skabe et korps af frivillige unge, kvinder og etniske personer til at fortælle om hverdagen i Forsvaret.
Bliv Officer
Hjemmeside om officersuddannelserne i Forsvaret og Hjemmeværnet. Portræthistorier, links, spil og brochurebestilling.
Bliv Soldat
Informations- og rekrutterings-hjemmeside, for at blive konstabel i Forsvaret. Historier, video og kontakt.
En dag med Eliten
introduktionsdag til Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen.
Flyverskolen
pilotuddannelse. grundlæggende kurser i flyvning for Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren.
Flyvevåbnets Officersskole - FLOS
Om uddannelser, arrangementer og informationer til studievejleder. Video og galleri.
Flyvevåbnets Specialskole
Om forskellige faguddannelser i Flyvevåbnet.
Forsvarets Eliteuddannelser
Forsvarets Eliteuddannelser er uddannelsesforløbet til: Jægerkorpset, Frømandskorpset, Siriuspatruljen og Protection Team uddannelsen.
Forsvarets Rekuttering
Informerer om forsvarets uddannelses- og job muligheder. Brochurerbestilling, ansøgningsskemaer, nyhedsbrev, kontaktinformationer.
Forsvarets Uddannelser
Forsvarets Rekruttering præsenterer de mange muligheder for uddannelser og tjenest i Forsvaret.
Forsvarsakademiet (FAK)
Historie, placering, kurser, vidensbank og publikationer.
Future Wings
Rekrutteringshjemmeside for Flyvevåbnets uddannelser.
Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets centrale uddannelsesinstitution. Hjemmeværnsskolen er placeret i Nymindegablejren med en Marinehjemmeværnssektion på Slipshavn ved Nyborg og fem uddannelsescentre fordelt i landet (to på Sjælland og tre i Jylland).
Hærens Basisuddannelse - Værnepligt i Hæren
Hærens Basisuddannelse (HBU) er hærens værnepligtsuddannelse.
Hærens Ildstøtteskole (HILS)
Hærens Artilleriskole (HAS) har skiftet navn til Hærens Ildstøtteskole (HILS). Uddanner forsvarets personel i påkald og ledelse af artilleri- og flystøtte. Udvilking af nye systemer.
Hærens Officerskole
Historie, uddannelser, arrangementer. Om jobbet som officer.
Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU)
Hærens videre uddannelse med henblik på udsendelse i internationale missoner. Bygger videre på Hærens Basisuddannelse (HBU).
Hærens Sergentskole (HSGS)
Uddannelser, kurser, historie, nyheder og kontakt.
Kampsvømning mærkeprøve
Forsvarets mærkeprøve i kampsvømning. Beskrivelse af prøver i kampsvømning, informationer og links til bestemmelser.
Office i Forsvaret
Information om de forskellige officersuddannelser i hæren, søværnet og flyvevåbnet.
Reserveofficer i Hæren
Forsvarets uddannelse til officer af reserven (reserveofficer).
Sprogofficer
Forsvarets uddannelse til sprogofficer i arabisk, russisk eller farsi/dari (persisk)
Sprogofficersskolen
Sprogofficersskolen har siden 1957 uddannet sprogofficerer til Forsvaret. I dag underviser skolen i arabisk, russisk og persisk dari. Læs mere om uddannelsen.
Søværnets Officersskole
Søværnets Officersskole ligger på Holmen og er den ældste af sin art i verden. Uddanner søofficerer. Historie, links og kontakt.
Tolk i Hæren
Uddannelse til tolk i forsvaret omfatter bl.a. træning i simultantolkning og oversættelse. Tolke udsendes med forsvarets internationale missioner og tolker typisk for danske officerer.
Træn med forsvaret
Forsvarets træningsvejledning som App til smartphone
Uddannelsen til Frømand i Frømandskorpset
Frømanden indgår i Frømandskorpset, der er en af søværnets specialenheder, der udelukkende består af frivilligt personel, der er særligt udvalgt til den specielle uddannelse. Korpset er uddannet til at løse en række krævende og betydningsfulde militære og civile opgaver i såvel freds- som krigstid. Korpset løser bl.a. boarding- og entringsoperationer, taktiske fartøjsoperationer, infiltration fra søsiden og taktiske dykkeroperationer.
Uddannelsen til Jægersoldat i Jægerkorpset
En jæger er en specialuddannet professionel soldat, der har gennmgået en særlig og krævende uddannelse. Jægeren indgår i Jægerkorpset, der er en af hærens specialenheder, der udelukkende består af frivilligt personel, der er særligt udvalgt til den specielle uddannelse. Korpset er uddannet til at løse patrulje- og kampopgaver bag en fjendes linier. Patruljerne kan indsættes fra luften, til vands eller over land.
Uddannelsen til Patruljemand i Slædepatruljen Sirius
Patruljemand i Slædepatruljen Sirius: Oplevelser og udfordringer udover det sædvanlige. 26 måneders tjeneste på verdens mest øde tjenestested i Nord- og Nordøstgrønland. Vi kan kun bruge folk med selvkritk, selvtillid og vilje til at indordne sig under primitive forhold.
Videregående Patruljeuddannelse (VPU) direktiv.
Hjemmeværnets grundkursus i Patruljetjeneste "VPU" (Videregående Patruljeuddannelse). Direktiv nr. 433, fra da uddannelsen blev oprettet.

Denne kategori på andre sprog: 5

[Soldier Mozilla]
Sidst opdateret:
oktober 18, 2016 at 13:15:47 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker