Se også: 1

Atlantsammenslutningen
Pro-NATO organisation. Formål, historie, aktiviteter, links, søgemaskine og kontakt.
Danmarks repræsentation i NATO Bruxelles
Udenrigsministeriet kontor i NATO, Bruxelles.
Dansk institut for internationale studier (DIIS)
Dansk institut for internationale studier (DIIS). Formål, publikationer.
Dansk institut for militære studier (DIFMS)
Dansk institut for militære studier (DIFMS), tidligere: Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Formål, publikationer.
Dansk Militært Idrætsforbund
Formål, aktiviteter, bestyrelse, udvalg, specialforbund og nyheder om militær idræt.
De Danske Pionerforeninger
Ingeniørregimentets Soldaterforening: De Danske Pionerforeninger. Aktiviteter, foreninger og links.
DC-3 Vennerne
Flyvende museumsforening der holder den sidste danske Dakota DC-3 (C-47) i luften.
DSL-Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeninger. Find dine gamle kammerater og læs om soldaterforeningerne. Links til foreninger, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet
Flyvevåbnets Soldaterforening
Organisation, billeder, udvalgte artikler fra Propel og sidste nyt.
Folk & Sikkerhed
Folk & Sikkerhed er ved omorganisering stiftet den 1. januar 2013 – med navneændring fra Folk & Forsvar. Folk & Forsvar oprettedes oprindeligt ved en fusion af det oprindelige “Samvirket Folk & Forsvar” og “Landsforeningen Værn om Danmark”.
Forsvarsbrødrerne
De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber er en sammenslutning af danske borgere, der forretter eller har forrettet tjeneste i et af de danske forsvar. Formål, link, medlemskab og kontakt.
Garderforeningen for Nordjylland
Info om bestyrelsen, skyttelaug, jagtlaug samt foreningens historie.
Gardernetværk
Organisation for erhvervsaktive livgardere fra Den Kongelige Livgarde.
Hovedorganisationen af reservepersonel i Danmark
Formål, historie, aktiviteter, militær idræt konkurrencer og kontakt. HPRD er en sammenlægning af FPRD og ROID.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke
KSS. Oversigt over foreninger, vedtægter, links og kontakt.
Marineforeningen Slagelse
Slagelseafdelingen under Marineforeningen i Danmark
Militærpolitiforeningen
Formålet er at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af militærpolitiet for at styrke sammenholdet og kammeratskabet.
Militærpolitiforeningen i Danmark - Lokalforening København
Aktiviteter, organisation og indmeldelse.
MP Stuen
Formålet med MP-Stuen er, at MP-ere kan mødes med tidligere og nuværende kolleger under selskabelige former.
Sprogofficersforeningen (SPROF)
Foreningen for danske sprogofficerer uddannet på Center For Specialuddannelse. Aktiviteter, vedtægter og kontaktinfo.
Støt Soldater & Pårørende
Foreningen har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Lige fra den unge soldat, der netop er startet i Forsvaret, til den ældste admiral, samt for kollegaer fra hjemmeværnet, som bidrager med støtte til internationale missioner.
Søværnets Idrætforening
Informationer fra afdelingerne i København, Frederikshavn, Korsør, Århus - samt Marine afdelingen. Udgiver magasinet Marine Idræt.
Søværnets Konstabelforening
Fagforening for søværnets konstabler. Nyheder, presse,links, kontakt.
Vaabenhistorisk Selskab
Vaabenhistorisk Selskab blev stiftet i 1932 og er Europas største og mest ansete forening for samlere og våbenhistorisk interesserede. Selskabet er initiativtager til et samarbejde mellem våbenhistoriske selskaber i Norden og deltager i øvrigt aktivt i det europæiske historiske samarbejde. Udgiver: Våbenhistorisk Tidsskrift.
Veteranhjem
Veteranhjem i Fredericia, Aalborg og København. Oprettet som et uformelt værested for veteraner, der har været udsendt i tjeneste for Danmark.
Våbenbrødreforeningen i Århus
Formål, historie, vedtægter, skytelaug, links og kontakt.

Denne kategori på andre sprog: 3

[Soldier Mozilla]
Sidst opdateret:
marts 10, 2016 at 7:45:03 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker