Kategorien World: Dansk: Samfund: Forsvaret: Hæren skal indeholde hjemmesider om den danske hær, dens virke, historie, operationer, organisation, materiel, og enheder. Siderne skal generelt være på dansk, dog kan der eksempelvis være links til internationale "factbooks" og lignende om den danske hær.

kategorier 5

Værnsfælles Kommando, Hærstaben (HST) - tidligere: HOK
Hærstaben (HST) under den Værnsfælleskommando (VFK). Tidligere: Hærens Operative Kommando (HOK) var tidligere den overordnede myndighed for hærens enheder og specialstyrker.
Fagcenter - Den Regionale Føringsstruktur – Om REFØ
Den Regionale Føringsstruktur - forkortet REFØ - består af personel af reserven skal uddanne og fører genindkaldt/mobilseret tidligere værnepligtigt personel i Totalforsvarsstyrken. REFØ er forankret under Totalforsvarsregionerne i Hærhjemmeværnet.
Jægerkorpset
Officiel hjemmeside for Hærens Jægerkorps.
Nutidigt dansk artilleri
Dansk artilleri i nyere tid, bl.a. om Danske Artilleriregiment (DAR), Varde Kaserne, Sjælsmark, spionflyet Tårnfalken, raketkaster MLRS, Archer, Arthur, selvkørende haubitser SKH, værnepligt og artilleriets organisation.
Patruljekompagni
Patruljekompagni er en fjernopklarings- og patrulje enhed i hæren og forkortes PTRKMP.
Totalforsvarsregionerne i Hærhjemmeværnet
Links til de tre (snart to) Totalforsvarsregioner (tidligere: Lokalforsvarsregioner) underlagt Hærhjemmeværnet i fredstid, men opstillet til Hæren. Omfatter også den regionale føringsstruktur (REFØ).

Denne kategori på andre sprog: 2

[Soldier Mozilla]
Sidst opdateret:
november 14, 2016 at 9:05:04 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker