World Dansk Samfund Debatemner U-landsstøtte Foreninger og organisationer
14

Se også: 1

Adra Danmark
En afdeling af adventistsamfundet, der driver udviklings- og humanitært nødhjælpsarbejde.
Agricultural Development Denmark Asia (ADDA)
En dansk NGO indenfor landbrug, der støtter landbrugsudvikling og landbefolkningens sociale udvikling i Sydøstasien - især i Vietnam og Cambodia.
Care Danmark
Arbejder for at forbedre levevilkårene for den fattigste del af landbefolkningen i udviklingslandene, på bæredygtig vis.
Dialogos
Ulandsforening der arbejder ud fra ad modtageren af hjælpen formulerer behovet. Baggrund, billeder, projekter, kalender og links.
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
En u-landsorganisation, der driver oplysningsarbejde og udviklingsprojekter i Nordghana.
International Børnesolidaritet
Arbejder for at styrke børn i den 3. verden til selv at kæmpe for rettigheder og bedre livsbetingelser.
Kilangoro
Udviklingsprojekter i Kilombero, Ulanga og Morogoro distrikterne i Morogoro regionen. Foreningen er åben for alle, som har interesse i at følge eller støtte udviklingen i disse distrikter af Tanzania.
Kvindernes U-landsudvalg
En tværpolitisk paraplyorganisation, der arbejder for en verdensorden, der sikrer kvinders rettigheder.
Mellemfolkeligt Samvirke
MS er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.
Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
En kristen NGO, der støtter modtagernes egne bestræbelser på at forbedre deres tilværelse og blive selvhjulpne.
SOS Børnebyerne
Private humanitær børneorganisation, der yder langsigtet hjælp til forældreløse og forladte børn i U-lande, gennem fadderskaber.
Svalerne
U-landsforening, der støtter sociale græsrodsbevægelser i Sydindien og Bangladesh.
Ulandsorganisationen Ibis
Støtter udviklingsprojekter i Latinamerika og det sydlige Afrika.
Unicef Danmark
FN's hjælpeorganisation for børn i nød.
[Denmark Mozilla]
Sidst opdateret:
september 14, 2013 at 11:32:12 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker