World Dansk Reference Uddannelse Undervisningsmaterialer
23
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om undervisningsmaterialer.
Akademisk Forlag
Udgiver især fagbøger, lærebøger og afhandlinger inden for områderne: samfund, humaniora, sundhed og dansk som fremmed- og andetsprog.
Alinea
Undervisningsmaterialer til folkeskolen (børnehaveklasse til 10. kl).
Baskerville Forlag
Undervisningsmidler til folkeskolen. Også gratis materialer.
Danskagenten
Dette web-site henvender sig til dansklærere, og her findes materialer inden for tekstanalyse, læsning, genrelære, grammatik, forfatterskaber.
Dansklærerforeningens Forlag
Med opdaterede oplysninger om udgivelser mm.
Easy-lab
Henvender sig til skolernes biologiundervisning med tilbud om forsøgsmaterialer og -vejledninger.
Erhvervsskolernes Forlag
Leverandør af læremidler, rekvisitter, information og websites til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.
Fagenes Infoguide
En samling kvalitetssikrede links til undervisningsrelevant materiale på internettet. Opdelt i links til grundskoler, ungdomsuddannelser og emner på tværs.
Forlaget Malling Beck
Undervisningsmidler til grundskolen, gymnasiet, seminariet, voksen- og specialundervisning.
Forlaget Synope
Udgiver undervisningsmaterialer til Dansk som andet- og fremmedsprog. Med præsentation af bogen "Dansk udtale i 49 tekster".
Forlaget Ventus
Handelsordbøger og erhvervsfaglige ordbøger samt gratis kompendier målrettet mod studerende på handelshøjskolerne og universiteterne.
Frederiksen
Fremstiller undervisningsmidler til naturfag.
Geografforlaget
Nu med webbutik.
Gonge Danmark
Materialer til leg, natur, teknik, sprog, matematik, beskæftigelse, træning og specialundervisning.
Gyldendal
Gyldendal udvikler undervisningsmidler til hele det danske undervisningssystem.
Jeppe Bundsgaard
Artikler, linksamlinger og praksisbeskrivelser vedrørende ph.d.-afhandling om danskfagets it-didaktik. Desuden artikler om andre danskfaglige emner som litteratur, sprog, kommunikation og kommunikationsteknologier.
L&R Uddannelse
Forlag med undervisningsmaterialer, bøger og kurser, til skoler og seminarier.
Mikro Værkstedet
Edb-baserede undervisningsmidler til skoler og uddannelse.
Special-pædagogisk forlag
Special-pædagogiske udgivelser fra afasi til tale- og høretræning.
Systime
Undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
Tengberg Media
Udgiver bøger, fotoserier og kortfilm til spanskundervisning.
Tyskforlaget
Udgiver undervisningsmaterialer til tysk på de gymnasiale uddannelser og udvikler undervisningsmaterialer i samarbejde med forfattere. Greve.
åløkke
Undervisningsmaterialer til grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenundervisning.
[Book Mozilla]
Sidst opdateret:
november 30, 2014 at 17:41:42 UTC
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid