Se også: 1

Tvind Internationale Skolecenter
Informationer om skolecentrets aktiviteter. Artikler om pædagogik, rejseerfaringer, Tvinds lærergruppe, Hot Air Ballon Team Tvind og nye tiltag. Ulfborg.
Botilbuddet på DNS
Rummeligt botilbud for 10 voksne, heraf 6 med særlige behov - midt på Tvind, ved Ulfborg.
Botilbudet i Holsted
For 4 unge i alderen 18 - 29 år. Støtte til styring af eget liv. Afklaring i forhold til uddannelse og arbejde.
Botilbudet Lindersvold
Botilbud for 8 unge voksne fra 18 til 29 år. Fakse.
Botilbudet Norden
Har til hovedformål at skabe et rummeligt og trygt hjem for de unge voksne, således at de fundamentale forhold kommer på plads. Frederikshavn.
Bustrup Hovedgård
Moderne mulitikulturelt skole- og uddannelsescenter for børn, unge og voksne med fokus på hver enkelt elev/deltagers uddannelse og udvikling. Skive.
Dagskolen i Tvind
Uddannelses- og dagtilbud til unge og voksne. Studielinje med studier på HF eller folkeskoleniveau, Praktisk Linje med projekter indenfor byggeri, skov, park og madlavning, også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Studierejser. Ballonflyvning. Ulfborg.
Dagskolen Nordjylland
Skoletilbud for opholdsstedselever og dagelever fra lokalområdet. 6. - 11. klasse.
Dagskolen Orion
Skoletilbud for opholdssteder i omegnen. 5. - 11. klasse. Særlig fokus på natur, videnskab, musik, UFF, værkstedsfag, sport og skolerejser.
DRH Movement
De rejsende højskolers fælles website med informationer om skolernes forskellige solidaritetsarbejderkurser. Artikler skrevet af nuværende og tidligere deltagere, og nyheder fra Afrika. De fleste artikler er på engelsk.
Friskolen Helios
Beliggende i Holsted. 1. - 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.
Den Internationale Efterskole og Højskole i Helsingør
Efterskolen optager unge i alderen 14 - 17 år, tæt og overskueligt kostskolemiljø. Højskolen optager unge fra Danmark og Europa, 18 år eller ældre. 6 mdr. forberedelse til 6 mdr. udviklingsarbejde i det sydlige Afrika.
Magleby Friskole og den interne skole
Dagbehandlingstilbud for 1. til 11. klasse. Beliggende i Magleby på Sjælland.
Den moderne Metodes supportside
DmM er tvindskolernes pædagogiske metode, hvis udgangspunkt er den enkelte elevs udvikling. Metoden bruger i høj grad informationsteknologi, og på dette site kan man få support på den tekniske del af DmM.
Nyborg Søfartsskole
Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.
Det Nødvendige Seminarium
International læreruddannelse med base på Tvind. Studierejser, studier og praktikforløb i bl.a. Danmark og Afrika. Ulfborg.
Opholdsstedet Apollo
Socialpædagogisk opholdssted med højt til loftet, med målsætningen at opdrage og uddanne unge i alderen 12 - 17 år til at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at tage vare på deres eget liv. Holstebro.
Opholdsstedet Bogense
Socialpædagogisk opholdssted i Bogense på Fyn. Plads til 5 unge i alderen 13 - 18 år.
Opholdsstedet Bollerskov
Socialpædagogisk opholdssted godkendt til 7 børn og unge i alderen 7 - 14 år. Horsens.
Opholdsstedet Casablanca
Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro, med speciale i unge med anden etnisk baggrund end dansk. Plads til 6 unge med særlige vanskeligheder i alderen 15 - 23 år. International medarbejdergruppe. Holstebro.
Opholdsstedet Cassini
Opholdsted med plads til 6 unge - piger og drenge, i Skærbæk, Sønderjylland. Mange aktiviteter. Rejser.
Opholdsstedet Jupiter
Opholdsstedet Jupiter er et pigeopholdssted, som ligger nord for Skive i landlige omgivelser tæt på Limfjorden. Plads til 7 piger i alderen 12 - 17 år.
Opholdsstedet Korning
Socialpædagogisk opholdssted til 7 børn og unge i alderen 10 - 18 år. Horsens.
Opholdsstedet Lindersvold
Socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 - 25 år. Fakse.
Opholdsstedet Lindknud
Struktureret behandlingstilbud hvor de unges individuelle behov er i fokus. Åbent og tydeligt miljø. Godkendt til 8 unge i alderen 13 til 18 år.
Opholdsstedet Nordlys
Socialpædagogisk opholdssted for 5 unge mellem 14 og 18 år. Frederikshavn.
Opholdsstedet Porsgaard
Socialpædagogisk opholdssted med plads til 7 unge i alderen 13 - 18 år. Horsens.
Opholdsstedet St. Torøje
Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12 - 18 år. Fakse.
Opholdsstedet Udsigten
Opholdsstedet Udsigten er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 18 år. Spøttrup.
Skolecenteret på Skydebanegaard
Friskole, Efterskole og Højskole beliggende i Karlebo, Kokkedal. Ridning, sport, musik, billekunst, praktikforløb of studierejser.
Skolecentret på Lindersvold
Heldaggskole, opholdssteder, botilbud og Development Instructor uddannelse. Fakse.
Skolerne i Hellebæk
Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.
Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene
Socialpædagogisk opholdssted med maritim profil. Skolen sejler på skonnerten "Den Store Bjørn" og har landbase i Vamdrup.
Småskolen på Christianshede Zoo
Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12-19 år. En zoologisk have er tilknyttet stedet, og der er intern skole med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver.
Småskolen på Peterslyst Ridecenter
Socialpædagogisk opholdssted for unge i Virklund ved Silkeborg. Skolens profil er heste og ridning, og der er intern skole.
Småskolen Søgårdhus med skibsprojektet "Lille Bjørn"
Målgruppe favner en bred flok af børn og unge i alderen 13 - 22 år. Vi har hovedsaglig drenge. Landbase på Søgårdhus, Åbenrå.
Småskolen ved Nakkebølle Fjord
Opholdssted og intern skole. 7. - 11. klasse. Sport og adventure. Viden om verden. Udlandsrejser. Praktik og brobygning.
Det Socialpædagogiske Opholdssted Cassiopeia
For unge i alderen 14 - 18 år ved indskrivning. Kokkedal.
Tvindkraft
Stor vindmølle i Vestjylland bygget af elever, lærere og frivillige - i tiden før vindenergi blev anerkendt som en af fremtidens enegikilder.
Tvinds humanitære fond - bidragsydernes website
Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Skrevet af fondens bidragydere om dens mange projekter.
Ungdomshøjskolen PTG
Praktisk Teoretisk Grunduddannelse: HF på en alternativ måde, men også praktikforløb og individuelt tilrettelagte uddannelser. Sudierejser til bl.a. Malawi, Iran og Kauakasus, ballonflyvning, kunst, teater og praktiske projekter. Godkendt som botilbud for voksne. Ulfborg.
Vamdrup Efterskoles Heldagsskole
Heldagsskolen er en skole i Vamdrup Kommune med særlige undervisningstilbud til elever med vanskligheder med skolefagene.
[Atlas Mozilla]
Sidst opdateret:
august 28, 2016 at 1:45:03 UTC
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid