World Dansk Reference Uddannelse Foreninger og organisationer
9
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om foreninger og organisationer.

kategorier 1

Se også: 1

CISV Danmark
Children's International Summer Villages Danmark er en international, upolitisk og ikke-religiøs organisation som skaber rammer, hvor børn og unge fra forskellige lande mødes.
Dansk Center for Undervisningsmiljø
Dansk Center for Undervisningsmiljø skal sikre og udvikle godt undervisningsmiljø og yde vejledning og rådgivning til elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder.
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Har til formål at støtte det frie folkeoplysende arbejde, varetage folkeoplysningens fællesinteresser over for myndighederne og virke som fælles repræsentation for det folkeoplysende arbejde.
Foreningen af Kristne Friskoler
FKF er en sammenslutning af grundskoler med et kristent værdigrundlag. Med skoleoversigt, informationsbrev og links.
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Elevforening for alle danske HG og HHX elever. Har som formål at varetage handelsskoleelevernes interesser både politisk, økonomisk og socialt.
OCN Danmark
OCN (Open College Network) er en metode til at kvalitetssikre læring og validere uformelle kundskaber. Medlemmerne tæller ungdomsskoler, jobtræningsprojekter, foreninger og andre, som ønsker at bevise og synliggøre uformel læring.
Operation Dagsværk
Gymnasielevernes solidaritetsorganisation organiserer årligt en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod de gymnasiale uddannelser, til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden.
SVAT - Svagstrømstekmisk Veteranforening
Forening af tidligere studerende fra Århus Teknikum
Unesco-ASP
Verdensomspændende skolenetværk.

Denne kategori på andre sprog: 15

[Book Mozilla]
Sidst opdateret:
oktober 23, 2013 at 6:54:10 UTC
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid