World Dansk Erhverv Transport og logistik Foreninger og organisationer
15
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om foreninger og organisationer relateret til Transport og logistik.

Se også: 1

Dansk Flyvehistorisk Forening
En landsdækkende kulturhistorisk interesseorganisation, hvis formål er, at skabe interesse for flyvningens historie ved udgivelse af publikationer, foredragsvirksomhed, deltagelse i udstillinger og anden formidling, samt indsamling og istandsættelse af flyvehistoriske effekter til bevarelse for eftertiden.
Dansk Kørelærer-Union
Hovedorganisationen for Danmarks kørelærere.
Dansk Selskab for Brandkøretøjer
Foreningens hovedformål er at skabe et forum for interesserede i offentligt ejede brandberedskaber.
Dansk Taxi Forbund
Sammenslutning af lokalsammenslutninger og taxivognmænd inden for taxierhvervet. Medlemsforeninger, information og kurser
Dansk Transportsikkerhed ApS
Tilbyder uddannelser omkring transport, sikkerhedsrådgivning og arbejdspladsvurdering.
Danske Speditører
Interesseorganisation som varetager medlemmernes interesser over for myndigheder, organisationer og pressen på nationalt og internationalt plan.
Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening
Lovgivning, satser og nyheder
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Har til opgave at undersøge flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser samt jernbaneulykker og -hændelser med henblik på forebyggelse ved at klarlægge omstændighederne og årsagerne.
Kjøbenhavns Vognmandslaug
Om historie, medlemskab, brancheopdelt medlemsoversigt og links til andre organisationer.
Taxachaufførernes Landsklub
Foreningens formål er at samle og koordinere det faglige arbejde indenfor taxabranchen, samt virke for og værne om organiserede hyrevognschaufførers interesser.
Trafikstyrelsen for jernbane og færger
Styrelse under trafikministeriet som tager sig af myndighedsopgaver i jernbanesektionen inden for planlægning, sikkerhed mv., samt udbud af jernbane- og færgetrafik.
Transporterhvervets Uddannelsesråd
Fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) til transportområdet. Forslag, nyheder, uddannelser og bibliotek
Transportministeriet
Består af et departement og en række styrelser, direktorater og andre institutioner, der arbejder med følgende opgaver på transportområdet: veje og færdsel, de faste forbindelser, jernbane, kollektiv trafik, havne, luftfart og energi.
Transportrådet
Selvejende institution, nedsat ved lov, for at styrke grundlaget for beslutninger på transportområdet.
Transportøkonomisk Forening
Beskæftiger sig med den nyeste faglige og politiske udvikling inden for trafik, transport og logistik

Denne kategori på andre sprog: 5

[Desk Mozilla]
Sidst opdateret:
december 17, 2015 at 6:24:07 UTC
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur