Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om konsulentvirksomheder.

kategorier 3

Se også: 1

Acos Group A/S
Besidder ekspertise indenfor en bred vifte af kapacitetsomkostninger - herunder tele-systemer, kopi- og printinstallationer og energi. Allerød.
Andersen Udvikling
Konsulentfirma, der bistår mindre virksomheder med udvikling og rekruttering af personale, evaluering af projekter samt sparring med ledelsen om strategi og organisation. Hjørring.
APV PC/NET
Tilbyder arbejdspladsvurdering fra start til slut samt den efterfølgende opfølgning.
ArbejdsmiljøCentret
ArbejdsmiljøCentret er en professionel servicevirksomhed, som rådgiver inden for arbejdsmiljøområdet.
Asym Aps.
Ingeniørfirma med speciale i indlejret software, brugerinterfacedesign og produktudvikling. Deltager i projekter i roller som analytiker, designer, leder, udvikler, manualforfatter, tester og underviser. Bagsværd.
Bbconsult
Praktisk assistance og rådgivning indenfor Forretningsudvikling og ledelse, Salg og pleje af kunderelationer, Optimering af forretningsprocesser, Optimering af IT til understøttelse af forretningen.
Birdi Copenhagen
Konsulentvirksomhed med speciale i salgstræningsrådgivning.
Bizcon ApS
Konsulentvirksomhed, der arbejder med kortlægning, effektivisering og implementering af forretningsprocesser.
BNP
Praktisk og operationel rådgivning til virksomheder omkring forretningsmulighederne på Internet/Intranet.
Business Broker A/S
Virksomhedskøb, virksomhedssalg, kapitalformidling, samarbejdsformidling og hjælp til generationsskifter.
Care Consulting
Socialrådgivning til medarbejdere i virksomheden, rådgivning om seniorpolitik, medarbejdersamtaler, fastholdelse og integration af medarbejdere. Holte.
Center for avanceret teknologi
Avancerede beregninger af maskiner, konstruktioner og flydende medier. Præsentation, finite element programmer og kurser. Roskilde.
Chas. Hude
Dansk patent- og varemærkebureau. Yder designrådgivning, softwarepatentering og hjælp til brug af patenter og brugsmodeller.
Clement Consult
Netværksbaseret rådgivningsvirksomhed, der fokuserer på effektivisering og udvikling inden for logistik, organisation, kvalitet, service og samarbejdsformer. Odense.
Cultivator A/S
Konsulenter, der løser opgaver inden for forretningsudvikling, lederudvikling, salgstræning og rekruttering. Tilbyder leder- og salgskurser.
Cuva
Leverer konsulentydelser inden for mekanisk produktudvikling og produktkonfigurering.
Dafolo
Konsulentvirksomhed, der arbejder med administrativ forenkling, kommunikation og kompetenceudvikling i den offentlige sektor.
Dansk Teknologi A/S
Rådgivere og entreprenører indenfor mekanisk teknologi. Hovedaktiviterne omfatter: Produktudvikling, forretningsudvikling, montageteknik, robotteknologi samt produktionsteknologi.
Engholm
Tekstforfatter med speciale i salg af forklaringskrævende produkter. Læs om den gennemprøvede EKS-strategi.
Handy Partners
Tilbyder service og konsulent ydelser indenfor kvalitet, undervisning, medarbejderforhold, regnskab, internet, virksomhedsfusion, forhandlinger, integration og teambuilding. København.
Hans Harding ApS
Patentering, projektledelse, kommercialisering af forskningsresultater.
hd | consult
Konsulentvirksomhed indenfor interim management, økonomistyring og projektledelse.
Holm
Tilbyder services på områderne IT og forandringsledelse, herunder IT-anvendelse i et forretningsperspektiv, organisering, IT-chef på deltid og bestyrelsesarbejde. Birkerød.
Human House A/S
Organisationsudvikling, ledelse, kompetanceudvikling, team building, coaching til private og offentlige virksomheder. Risskov.
Impless I/S
Implementerende rådgivning for opnåelse af løbende forbedringer i kundernes produktion og administration med inspiration fra japanske og amerikanske udviklingsmetoder.
Incube
Hjælper innovative virksomheder med vækstpotentiale med at arbejde og tænke kreativt.
Initia A/S
Tilbyder virksomhedsudvikling, rådgivning, salgs- og ledertræning samt rekruttering. Kolding.
inWrite
Tilbyder korrekturlæsning, oversættelse, dokumentationsopgaver, rådgivning og virksomhedssparring.
Ivan Høeg Consult
Tilbyder rådgivning inden for eksportforberedelse, eksportstart med globaliseringscheck for IFU og IØ
Konxion ApS
Konsulentvirksomhed med speciale i standardiserede pakker til analyse af virksomhedens salgsorganisationer
Korax Kommunikation
kursus- og servicevirksomhed med speciale inden for læseteknik, skriveteknik, notatteknik og taleteknik. Desuden konflikthåndtering i form af rådgivning, mægling/mediation
KvalitetsService
Assistance til at udvikle og vedligeholde firmaers processer og ledelsessystemer med focus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Fredericia.
LB formidling
Med hovedvægt på naturvidenskabs- og sundhedsformidling tilbydes projektstyring, budgetter, økonomi, konceptudvikling, formidling, pædagogik, redaktionelt arbejde, fundraising, PR, markedsføring og tekstskrivning. Frederiksberg.
LufthavnsKonsulenterne Aps
Konsulentydelser indenfor luftfart/lufthavne. Specialist i airside forhold inklusiv simulering, standplads disponering, ILS og MET.
LXP Consulting
Samarbejdspartner med henblik på projekter, som modtager tilskud fra offentlige fonde og puljer. Især Den Europæiske Socialfond. Evaluering af skoler
Manator Aps
Rådgivning, konsulentydelser og samlede løsninger vedr. ledelsesværktøjer og -systemer, risikostyring, virksomhedsspecifikke kurser samt netværk for direktører og andre nøglemedarbejdere.
Margin Aps.
Udvikling af organisationer og ledere. Aktuelle temaer er ledelse, salg, tid, stress, personlig sparring og ledelse af forandringer. København.
Mediation v/Kirsten Skovgaard
Konfliktløsning med hjælp fra uddannet mediator.
Mindlift.net
Tilbyder virksomhedsrådgivning, organisationsudvikling, evalueringer, undersøgelser, personlig ledelse, kurser, seminarer og foredrag.
Minerva Danmark A/S
Virksomhedsrådgivning, IT-rådgivning og styring af forretningsprocesser.
Nueva
Selvstændig konsulent og kulturanalytiker, udvikler, rådgiver for virksomheder.
Pietas
Konsulent- og foredragsvirksomhed, hjælp til opstart af selvstændig virksomhed, virksomhedsanalyse, strategiudarbejdelse, sparring, nedskæring og krisehjælp. Vedbæk.
Planenergi
Uafhængigt rådgivende firma med speciale i ressourcebesparelse, miljøbevarelse og udvikling af bæredygtige teknikker, systemer og organisationer.
Proficon
Arbejder med styrkelse af virksomhedernes konkurrencekraft ved analyse, uddannelse og implementering af løsninger vedrørende salg, service og virksomhedskultur. Randers.
Prokura A/S
Prokura er en fokuseret nichevirksomhed indenfor indkøb. Leverer viden, konsulentydelser, software og avancerede ydelser indenfor strategisk indkøb, fortrinsvis til mellemstore og større skandinaviske virksomheder
QualiWare
Udvikling af ledelsessystem og information systemer til projektplanlægning, styring af kvalitet, arbejdsgange og logistik design.
Reflektor ApS
Tilbyder udarbejdelse af beslutningsoplæg, analyser og evalueringer samt professionel procesbistand til beslutningstagere og leverandører af velfærdsservice i den offentlige og private sektor.
Rådgivningscentret
Rådgivning til mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder om økonomi, markedsføring, etableringsvejledning samt udvikling af ledelse og personale. Solrød Strand.
Samuelsen
Arrangerer kurser, temadage og netværk om aktuel politik og interessevaretagelse. Tilbyder uafhængig politisk rådgivning.
Sourcing House
Sourcing og production partner til verdensomspændende produktion inden for tekstiler, beklædning, accessories, boliginteriør, pynt m.m.
Step-Up as
Step-up tilbyder læring i teamudvikling, peptalk, ledertræning og salgstræning.
Sven Allan Jensen as
By- og trafikplanlæggere, kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelse, trafiksikkerhed, GIS, og grafisk produktion. Aalborg.
Teknologi & Produkt Udvikling A/S
Mekanisk produktudvikling fra idé til design og produktion.
Telit Tele Aps.
Konsulentvirksomhed, kurser og programmering indenfor radiokommunikation, telekommunikation, databaser og datavarehuse for virksomheder. GSM, UMTS, TETRA, Database og SQL kurser. Frederiksberg.
Transport Mæglerne
Rådgiver virksomheder i transportbranchen om transportforsikring, vognmandstilladelser og virksomhedssalg. Haderslev.
tungelund.dk - journalistisk arbejde
Tilbud om oparbejdelse af pressemeddelelser, erhvervsprofiler og tekster til diverse medier.
Tychsen Consulting
Lean, produktivitet og forbedringer - med inddragelse af det hele menneske.
UpFrontNet Aps.
Yder konsulentbistand til fundraising for virksomheder, kommuner, institutioner og enkeltpersoner. Online-database over støttemuligheder. Åbyhøj.
WaterFrame
Forskning, overvågning og rådgivning om de levende organismer i vandmiljøet. Biologisk vandmiljø-overvågning. Ry.
Whyse
Rådgiver om online identitet og kommunikation på Internettet. Forretningsudvikling og innovation via internationalt samarbejde.
Xconcept
Xconcept beskæftiger sig med at effektiviserer og optimerer virksomheders processtyring med hovedvægt på produktion, virksomhedsledelse, medarbejdere, ejerskab, samarbejde, kommunikation og fælles mål.
Zacco Denmark A/S
Rådgivning og bistand med alle aspekter af immaterielle rettigheder eller enerettigheder IPR i hele verden, herunder patenter, knowhow, varemærker, design og ophavsrettigheder.

Denne kategori på andre sprog: 25

[Wizard Mozilla]
Sidst opdateret:
januar 30, 2017 at 6:45:04 UTC
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur