I denne kategori tilmeldes danske sites der handler om realkreditinstitutter.
BRFkredit
Realkreditlån til private, erhverv og støttet byggeri. Sitet indeholder markedskommentarer og oplysning og kurser og renteudvikling.
DLR Kredit A/S
Realkreditlån til landbrugsejendomme, gartnerier, private udlejningsejendomme og private andelsboliger.
FIH Erhversbank
Beskæftiger sig med alle former for finansielle løsninger til erhverv. Ligeledes indlån for private.
LRF
Landsbankernes Reallånefond yder lån til alment byggeri, herunder ældreboliger og ungdomsboliger, andelsboligforeninger, såvel støttede som ustøttede, byfornyelsesprojekter, kommunale-, selvejende- og private sociale institutioner, fri- og efterskoler samt byggeri til videregående og voksenuddannelser, kulturinstitutioner, domicilejendomme for organisationer og foreninger, offentlige- og alternative energianlæg.
Nykredit A/S
Realkredit, bank og forsikring til både privat, erhverv og landbrug.
Realkredit Danmark
Realkreditlån til privat, erhverv, landbrug, boligudlejere, andelsboliger og almene boligorganisationer. På sitet kan foretages låneberegninger og ses oplysninger om renter og kurser.
Realkreditankenævnet
Tager sig af kunder som vil klage over deres realkreditinstitut. På sitet kan læses om fremgangsmåden, forretningsgange, vedtægter og afsagte kendelser.
Realkreditrådet
Brancheorganisation for de realkreditinstitutter i Danmark som yder lån mod pant i fast ejendom på grundlag af realkreditobligationer.
Totalkredit
Tilbyder realkreditlån til ejerboliger gennem lokale pengeinstitutter.

Denne kategori på andre sprog: 9

[Factory Mozilla]
Sidst opdateret:
juni 24, 2015 at 8:45:08 UTC
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur