Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om forsikring.

kategorier 3

ALKA forsikring
Tilbyder alle typer skadeforsikringer, såsom familieforsikring, husforsikring og bilforsikring.
Alm. Brand
Har en bred vifte af tilbud inden for forsikring, liv og pension. Landsdækkende med 42 lokalkontorer.
Aon Denmark A/S
Selskab inden for risk management, forsikringsformidling og reassurance samt pensions- og human capital rådgivning. Kontorer i København og Kolding.
AP Pension
Tilbyder pensions- og forsikringsprodukter til privatpersoner og virksomheder.
Aros Forsikring
Forsikringer for private.
Bauta A/S
Forsikring for sygeplejesker.
Billige forsikringer online
Alle har forsikringer, og istedet for at tage chancer når du skal tegne en ny, så råder vi dig til at finde den bedste med vores hjælp.
Blog om forsikringer
Blog om gode råd til forsikring. Del dine erfaringer!
Bornholms Brandforsikring A/S
Familie, landbrug og erhverv. Forsikringstilbud eller skadeformular kan bestilles på sitet. rønne.
Codan Forsikring as
Et af Danmarks 4 største forsikringsselskaber, ejet af Royal & Sun Alliance i England. Driver al slags forsikringsforretning
Danica Pension
Pension og forsikring.
Dansk Plantageforsikring
Gensidigt forsikringsselskab med begrænset hæftelse. Forsikring af brandskader i danske skove og plantager.
Fair Forsikring
Generelle vilkår og information om de forskellige forsikringstyper.
Forsikring Online
Alt om forsikring indenfor Ansvar, Hus, Bil og Ulykke!
Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
Forsikrings- og erstatningsretlige domme fra landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret, afsagt siden 1994; kendelser fra Voldsoffernævnet og Forsikringsankenævnet; udtalelser fra Forsikring og Pension; gratis adgang til registre over mere end 10.000 afgørelser
Forsikringsakademiet A/S
Uddannelsesinstitution, forlag og et kursuscenter.
Forsikringsoplysningen
Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste.
Forsikringsselskabet  Vendsyssel
Lille forsikringsselskab med lokalkendskab.
Gensidig Forsikring
Foreningen af gensidige forsikringsselskaber. Sitet indeholder oplysning om gensidig forsikring og de gensidige forsikringsselskaber.
GF-forsikring
Danmarks største bilforsikringsselskab med overskudsdeling.
Hermes Kreditforsikring
Ydelser for handel- service- og industrivirksomheder indenfor betalingsgaranti, risikodækning, likviditetssikring, eksportforsikring samt garantiforsikring.
Herning Forsikring g/s
Lokalt forsikringsselskab for Herning og omegn - Privat - Erhverv - Landbrug
HF Forsikring
Bil-, hus-, ulykkes- og indboforsikringer tegnes på Sjælland, Lolland, Falster, Samsø og Sejerø.
If Skadeforsikring
Nordens største forsikringsselskab tilbyder forsikring til privat, erhverv og industri. Forsikringer såsom bilforsikring, husforsikring og familieforsikring til private samt sundhedsforsikring, arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring til erhverv og industri.
iForsikring - Forsikring til private.
Forsikring til private - Rejseforsikring, billig bilforsikring, husforsikring, hundeforsikring og indboforsikring. Få et hurtigt overblik over hvordan du får den billigste og bedste dækning
Juno Forsikring
Forsikringer som hundeforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring, bilforsikring og indboforsikring til private.
Jysk Pension ApS - Aalborg og Århus
Jysk Pension tilbyder rådgivning til virksomheder med udgangspunkt i en veludbygget rådgivnings- og supportorganisation og en bred vifte af komplette pensions og sundhedsaftaler.
Lægernes Pensionskasse
Oversigt over pensionsordning, livsforsikring, Lægernes Pensionsbank og pensionskassens lejligheder. Vedtægt, pensionsregulativ, regnskab, etisk grundlag og generalforsamlingsoplysninger.
Morsø Forsikring GS
Forsikringer til private, landbrug og mindre erhverv.
Nykredit
Realkredit, bank og forsikring til både privat, erhverv og landbrug.
Popermo
Popermo tegner forsikring for personer ansat i politiet, anklagemyndigheden, Justitsministeriets Centralstyrelse, Domstolsstyrelsen, Indenrigsministeriets Centralstyrelse, Udlændingestyrelsen, Trafikministeriets departement, Færdselsstyrelsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Statens Bilinspektion.
Runa forsikring A/S
Forsikring for FTF-medlemmer.
SEB e-banking
Skandinaviska Enskilda Bankens elektroniske bank på internettet.
Skadeservice Danmark
Rens og renovering efter hærværk, brand-, vand-, storm og olieskader.
Skandia
Skandia, forsikringskoncern med alle privat-, erhvervs- og industriforsikringer.
Skandia Pension A/S
Pensionsopsparing med alle de kendte forsikringsprodukter såsom dækning ved invaliditet, kritisk sygdom og dødsfald. Skandia Pension er formet af de to pensionsselskaber Skandia Liv og SkandiaLink.
SSG - SkadeServiceGruppen A/S
SSG tilbyder skadeservice ved brandskade, vandskade, stormskade, hærværksskade, forureningsskade m.m, minimering af følgeskader, oprydning, rengøring samt evt. transport og opmagasinering. Vi klarer desuden skadeadministrationen og den løbende kontakt til forsikringsselskabet.
Taksatorringen
Landsdækkende teknisk organisation som har til formål, at opgøre motorkøretøjsskader for 31 de medlemsselskaber.
Thisted Forsikring g/s
Dit regionale forsikringsselskab - Privat - Erhverv - Landbrug
Topdanmark
Landsdækkende forsikringsselskab.
Totalforsikring
Forsikring for hårde hvidevarer, radio/TV, EDB, symaskiner og mobiltelefoner.
Trafik G/S
Taxivognmændenes eget forsikringsselskab som tegner forsikringer der dækker taxier, personbiler, lovpligtig arbejdsskade, erhvervsansver, gruppeliv og gruppeulykke.
Transurance A/S
Agentur med speciale i transportforsikring.
Tryg A/S
Tilbyder forsikringer og forsikringsrådgivning indenfor erhverv og privat.
USG Danmark
Forsikringer og serviceaftaler som kan sikre mod næsten alle typer fejl, skader og uheld.
Vestjylland Forsikring
Lokal forsikring i Vestjylland. Privat, erhverv, landbrug med lokale assurandører.
Veteranforsikring Danmark
Forsikring af veterankøretøjer - bil - motorcykel - knallert - campingvong
Yacht-Pool International
Agentur i lystfartøjsforsikring.

Denne kategori på andre sprog: 34

[Factory Mozilla]
Sidst opdateret:
januar 30, 2017 at 6:45:04 UTC
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker
Samfund
Sport
All Languages
Kultur