Subcategories 1

Related categories 1

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Safle yn darparu gwybodaeth gyffredinol ynglyn â'r Comisiwn yn ogystal â manylion am arolygon etholiadol ac arolygon ffin.
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r materion sy’n effeithio ar bobl Cymru o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr economi, iechyd, addysg a llywodraeth leol.
Y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau
Nod y safle yw helpu pobl sy'n gwneud cais o'r newydd a phobl sydd eisoes â phasport trwy roi gwybodaeth a chyfleusterau ar-lein ar gyfer pob agwedd ar wneud cais am basport, adnewyddu ac addasu pasportau dinasyddion Prydeinig sy'n byw yn y DU.

Other languages 1

[Welsh Mozilla]
Last update:
May 20, 2016 at 21:05:14 UTC
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol