Safleoedd yn yr iaith Gymraeg o Gwynedd - Welsh language web sites from Gwynedd.

Subcategories 4

Aberdaron
Safle cymuned Aberdaron, gyda hanes, lluniau a mapiau o'r pentref.
AHNE Llŷn
Yn 1956, dynodwyd rhan helaeth o Benrhyn Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.
Cymdeithas Rheilffordd Eryri
Mae’r gymdeithas ei hun yn bodoli i gefnogi Rheilffordd Eryri, gan gynnwys gwaith gwirfoddol i’r rheilffordd a phrosiectau ariannol i brosiectau’r rheilffordd.
Cynghrair Ysgolion a Chefnogwyr
Mae yna clipiau ffilm cyfarfod Tynged yr Ysgolion, Ysgol Glan-Y-Môr, Pwllheli Mawrth 1af 2008.
Cyngor Gwynedd
Safle awdurdod lleol sir Gwynedd sydd yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor, digwyddiadau a manylion cyswllt.
Cyngor Gwynedd
Gwybodaeth gynhwysfawr ar wasanaethau'r Cyngor a'r gymuned leol, gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr i ardal Eryri, mynyddoedd a môr.
Dafydd Iwan - Cynghorydd Sir (Plaid Cymru)
Safle swyddogol Dafydd Iwan. Cymraeg a Saesneg. Yn Cynwys newyddion, cefndir, datganiadau i'r wasg, a manylion cyswllt.
Geiriau Gwyn
Gwasanaethau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu ysgrifenedig ac aelod o gymdeithas cyfieithwyr Cymru. Lleolir y cwmni yn Penrhyndeudraeth.
Llanw Llyn
Papur Bro.
Llyn.com
Mae yna fas-data o fywyd gwyllt Gwynedd.
Martin a Straen cyfreithwyr
Safwe Martin a Straen cyfreithwyr Pwllheli, Gwynedd.
Penllyn.com
Cwmni cymunedol a sefydlwyd i ehangu'r defnydd o'r rhyngrwyd a thechnoleg perthnasol yn Llyn. Ar y safle ceir tudalennau ar gyfer cymunedau Llyn sy'n rhestru busnesau, gwasanaethau a gwybodaeth i ymwelwyr.
Pentref Portmeirion
Gwefan pentref Portmeirion. Cymraeg a Saesneg.
Tafarn y Fic
Safle tafarn gymunedol wedi'i lleoli yn Llithfaen, ger Pwllheli, gyda manylion am ddigwyddiadau, hanes a sut i fuddsoddi yn y fenter.
Ysgol Glan y Mor
Ysgol gyfun ddwyieithog ar gyfer disgyblion rhwng 11-16 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Gwynedd. Pwllheli.
Ysgol Penisarwean
Safle we Ysgol Gymuned Penisarwaen.

Other languages 1

[Welsh Mozilla]
Last update:
March 6, 2017 at 6:15:04 UTC
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol