World Cymraeg Rhanbarthol Cymru Cymdeithas a Diwylliant
16

Subcategories 2

Arian i Bawb Cymru
Rhaglen grantiau i ariannu prosiectau sy'n cynnwys pobl yn eu cymuned leol, gan ddod â nhw at ei gilydd i gymryd rhan mewn, a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau treftadaeth, elusennol, iechyd, addysg, amgylcheddol a chymunedol.
Bullies Out
Yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a chymunedol sydd yn cael eu heffeithio gan fwlio.
Canolfan Genedlaethol Iaith a Diwylliant Nant Gwrtheyrn
Canolfan breswyl sy'n cynnwys darpariaeth addysgu Cymraeg a chyrsiau sy'n edrych ar ddiwylliant ac amgylchedd Cymru.
Cronfa Loteri Fawr: Cymru
Mae’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yn dosbarthu miliynau o bunnau bob blwyddyn i achosion da ar draws y wlad.
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
Mae'r Cylch yn cyfarfod yn wythnosol. Mae'na groeso i bawb sy'n dysgu neu sy'n siarad Cymraeg.
Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru
Amcanion y gymdeithas yw i hyrwyddo astudiaeth o hanes ac achau teuluoedd yng Nghymru ac i gyd-drefnu a chynnal gweithgareddaur Cymdeithasau Hanes Teuluol.
cymorth.com
Llinellau ffôn Cymraeg.
Cymru Masnach Deg
Cymru'n dod yn Genedl Fasnach Deg gyntaf yn y byd. Mae’n cynnwys lawer o wybodaeth am Fasnach Deg ac ymgyrch Gwlad Masnach Deg yng Nghymru.
Cymuned
Grwp pwyso sy'n ymgyrchu ar ran y lleiafrif sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru.
Mantell Gwynedd
Eusen annibynnol sy'n cefnogi a hyrwyddo grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac yn datblygu gweithgaredd gwirfoddol yng Ngwynedd.
Mudiad Efengylaidd Cymru
Mudiad sydd yn hyrwyddo efengyl Iesu Grist trwy efengylu, cyhoeddiadau, gwersylloedd, cynadleddau a hyfforddi. Ar y safle ceir hanes gwaith y Mudiad a'i gredo.
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
Mae’r rhaglenni yng Nghymru, sy’n cael eu darparu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yn canolbwyntio ar greu swyddi cynaliadwy a thwf a hynny’n unol ag agendâu Lisbon a Gothenburg yr Undeb Ewropeaidd a pholisïau a strategaethau Llywodraeth y Cynulliad.

Other languages 1

[Welsh Mozilla]
Last update:
December 1, 2016 at 18:48:21 UTC
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol