World Cymraeg Rhanbarthol Cymru Celfyddydau ac Adloniant
20

Subcategories 3

Related categories 1

Amgueddfa Cymru
Swyddogaeth statudol Amgueddfa Cymru yw hyrwyddo'r gwaith o addysgu'r cyhoedd, drwy ddatblygu casgliadau'r amgueddfeydd yng Nghymru, gofalu amdanynt, ac annog pobl i ymweld â hwy.
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa ger Castell Newydd Emlyn sydd yn adrodd hanes y diwydiant wlân yng Nghymru.
Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru
Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn annog, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd cenedlaethol yn y celfyddydau perfformio gyda phobl ifanc a chanddynt, drwy bartneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Mae'r Comisiwn yn arolygu, dehongli ac yn cofnodi treftadaeth adeiledig Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gyfrwng cymorth grant a phartneriaethau, ac yn trefnu i'r wybodaeth honno fod ar gael i'r cyhoedd drwy archif a gwasanaeth gwybodaeth.
Cymdeithas Ddrama Cymru
Mae Cymdeithas Ddrama Cymru yn bodoli i greu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn gweithgarwch theatr sydd yn rhoi boddhad, yn hwyl ac o safon uchel.
Cyngor Archifau Cymru
Safle sydd yn dangos manylion am sefydliadau archifol Cymru
Dalier Sylw
Dalier Sylw yw un o'r cwmniau theatr mwyaf blaenllaw yng Nghaerdydd, yn cyflwyno gwaith mewn lleoliadau arbennig ac yn teithio.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Safle we yr Eisteddfod
Llyfrgell Genedlaethol Cymru National Library of Wales
Safle We Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Theatr Bara Caws
Cwmni theatr yng Nghaernarfon, gogledd Cymru.
Theatr Mwldan
Safle sy'n darparu gwasanaeth wybodaeth gynhwysfawr am y theatr yng Nghanolfan Gelfyddydau Gymunedol Aberteifi.

Other languages 1

[Welsh Mozilla]
Last update:
December 1, 2016 at 18:36:10 UTC
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol