World Cymraeg Rhanbarthol Cymru Busnes ac Economi
17

Subcategories 2

Atebion Recruitment Ltd
Asiantaeth recriwtio annibynnol a leolir ym Mangor gydag is-swyddfa yn Llandudno.
Byw Bywyd
Gwmni symudedd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru. Mae categoriau cynnyrch yn cynnwys symudedd, ymolchi, toiledu, cynnyrch anymatal a sgwteri.
Canolfan Bwyd Cymru
Canolfan dechnoleg fwyd bwrpasol sy'n darparu cyngor ac ymgynghori ac mae'n cynnig gwasanaethau technegol i fusnesau newydd, busnesau bychain a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes yn bodoli.
Cyllid Cymru
Asiantaeth sy'n darparu cyllid masnachol ar gyfer busnesau a mentrau cymunedol yng Nghymru. Mae'n defnyddio adnoddau o'r sector breifat, o Gronfeydd Amcan Un ac Amcan Dau Ewropeaidd a gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Safle corff proffesiynol sy'n cynrychioli cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg
Cymen Cyf
Cwmni cyfieithu wedi ei leoli yng Nghaernarfon.
Giatiau Trew a'r Cwmni
Gwneuthurwyr giatiau traddodiadol a modern.
Griffith, Williams & Co
Cyfrifwyr siartredig yn cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau.
Mabis
Os ydych yn rhedeg busnes bach neu fawr, yn asiantaeth neu gorff cyhoeddus, mae ganddyn nhw amrediad o wasanaethau yn cynnig atebion blaengar ar gyfer eich anghenion chi.
Menter a Busnes
Cwmni annibynnol sy‘n helpu siaradwyr Cymraeg a phobl yng Nghymru yn gyffredinol i gyfrannu tuag at ddatblygu‘r economi.

Other languages 1

[Welsh Mozilla]
Last update:
May 17, 2016 at 5:15:06 UTC
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol