Subcategories 4

BBC Cymru'r Byd: Cymru Addysg
Gwybodaeth am raglenni addysg y BBC gyda adnoddau i'n cefnogi a chyda dolenni priodol.
CBAC - Cyd-bwyllgor Addysg Cymru
Consortiwm o awdurdodau addysg lleol sefydlwyd ym 1948, yw Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Mae Siop lyfrau, MEU Cymru, Uned yr Iaith Cymru a gwybodaeth am Arholiadau sy'dd ar eu Gwefan.
CCAUC: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Cyngor sydd yn gyfrifol am gyllido colegau a sefydliadau addysg uwch a phrifysgolion yng Nghymru. Mae ganddo'r pwer hefyd i gyllido addysg uwch mewn colegau addysg bellach. Corff Cyhoeddus Noddedig y Cynulliad yw y Cyngor.
Coleg y Bala
Canolfan Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy'n cyflwyno y ffydd Gristnogol i ieuenctid a phlant mewn ffordd fywiog a chyfoes.
Cymraeg i Oedolion
Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn Ganolfan o Ragoriaeth, gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn dysgu Cymraeg i oedolion.
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
Corff statudol, hunanreoleiddiol a phroffesiynol ar gyfer athrawon yng Nghymru, sy'n ceisio codi statws addysgu trwy gynnal a hyrwyddor safonau uchaf o arferion proffesiynol ac ymddygiad er lles athrawon, disgyblion ar cyhoedd.
Estyn
Gwasanaeth arolygu annibynnol yng Nghymru. Cyhoeddir adroddiadau am ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.
learndirect Cymru
Gwefan Gymraeg learndirect, gyda newyddion, hanesion a chyngor a chymorth wedi'u paratoi'n arbennig i ddysgwyr yng Nghymru.
Mudiad Ysgolion Meithrin
Mudiad gwirfoddol yw Mudiad Ysgolion Meithrin. Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Popeth Cymraeg
Darparwyr cyrsiau Cymraeg i oedolion. Mae yna daflen newyddion i'w lawrlwytho.
Rhieni dros Addysg Gymraeg
Cymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni trwy Gymru i gyd ydy RhAG, a'i nod yw hybu addysg Gymraeg a sicrhau'r adnoddau gorau ar gyfer y garfan gynyddol o blant cyfrwng Cymraeg.
TWF
Cyngor a chymorth ar fagu plant yn ddwyieithog.

Other languages 1

[Mozilla]
Last update:
March 2, 2016 at 6:15:03 UTC
Rhanbarthol
Gwyddoniaeth
Siopa
Cymdeithas
Chwaraeon
All Languages
Celfyddydau
Busnes
Cyfrifiaduron
Gêmau
Iechyd
Cartref
Newyddion
Adloniant
Ymgynghorol