World Català Societat Solidaritat
69

categories 1

Acció Solidària
Entitat amb seu a Barcelona. Memòria, audiovisuals, exposicions i revista «ONGC».
Acció Solidària Contra l'Atur
Per ajudar els aturats a deixar de ser-ho mitjançant projectes d'autoocupació. Banc solidari, noticiari electrònic. Activitats i gestió.
Ajut a les víctimes del terratrèmol i el tsunami
Especial de Vilaweb per recollir fons per als damnificats amb el terratrèmol del Sud-est asiàtic a finals del 2004.
Akwaba
Organització no governamental formada per joves, adults i gent gran que duu a terme accions de cooperació i de desenvolupament amb la població sense recursos de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat i dels països de Sud.
Amics del Nepal
Organització no governamental creada l'any 1995 amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la societat nepalesa mitjançant la realització de programes de cooperació amb entitats d'aquell país.
Amics del Nepal
Organització constituïda l'any 1995 amb l'objectiu d'ajudar a millorar les condicions de vida dels infants del Nepal. Per realitzar-ho l'associació té establerts convenis de col·laboració amb ONG del país que treballen en infància.
Amnistia Internacional Catalunya
Amnistia Internacional és un moviment mundial de defensa dels drets humans, independent de qualsevol govern, ideologia política o creença religiosa.
Apadrinar un nen
Informació sobre en que consisteix apadrinar un nen, associacions mitjançant les quals es pot fer, quan costa i en quins països es pot realitzar.
Arenys Solidari
Associació de caràcter no lucratiu que té com a objectiu promoure la cooperació amb els països en vies de desenvolupament (especialment amb els d'Amèrica Llatina) i difondre la seva realitat.
Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala
Realitza projectes solidaris per el desenvolupament de Guatemala.
Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia (AFNE)
Associació preocupada per la infància al Tercer Món i adreçada a les famílies adoptants a Etiòpia.
Associació Memòria Contra la Tortura
Organització de lluita per l'erradicació de la tortura als Països Catalans.
Banyoles Solidària
Organització No Governamental (ONG) que té com a objectiu fonamental treballar i potenciar la solidaritat entre les persones, pobles i cultures. Les característiques que la defineixen són el seu àmbit comarcal, la ideologia oberta i plural, el caràcter humanitari i la seva no vinculació a cap partit polític o entitat de caire religiós.
Canal Solidari
Portal de la xarxa internacional OneWorld sobre desenvolupament sostenible, pau i drets humans que treballa per una comunicació lliure, que actuï com a motor de canvi cap a una societat més incloent i justa.
Carta de la Pau, dirigida a la ONU
iniciativa nascuda a Barcelona en el si de dues entitats culturals catalanes: La Universitas Albertiana Interdisciplinar i l'Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral. Consta d'una introducció, deu punts, una conclusió i una postdata.
Casa per la Solidaritat i la Pau
Òrgan de participació en la gestió municipal, que té com a finalitat l'anàlisi, la discussió i el seguiment de projectes de cooperació tant d'àmbit local com internacional, campanyes d'emergència i altres activitats relacionades amb el tema. Actes que organitza i fòrum sobre globalitat i desenvolupament.
Centre per a la Cooperacio i el Desenvolupament
Iniciativa solidària de la Universitat Politècnica de Catalunya per a la cooperació, sensibilització i col·laboració amb ONG.
Centre UNESCO de Catalunya
Associació creada l'any 1984 amb els objectius de difondre els ideals, documents i activitats de la UNESCO, fer-li arribar les aportacions de la comunitat cultural catalana, dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament, i prestar serveis tècnics a la UNESCO per realitzar alguns dels seus projectes internacionals.
Cooperacció
Per al desenvolupament solidari de països menys afavorits.
Càritas Diocesana de Barcelona
ONG de filiació catòlica dedicada a l'ajut dels més necessitats.
Federació Catalana de Voluntariat Social
Publicacions, documents, fòrum i xat, entre altres serveis d'aquesta entitat privada, apolítica i aconfessional que agrupa i dóna suport a les associacions i els grups de voluntariat social de Catalunya.
Fons Valencià per la Solidaritat
Té per objectiu unir els recursos i esforços municipalistes en cooperació internacional dels pobles valencians per a contribuir al desenvolupament dels països del Tercer Món, i també potenciar la consciència solidària de la societat valenciana.
La formiga
Propostes a favor de la interculturalitat, el medi ambient i la solidaritat.
Fundació Ajuda Directa
Versió catalana de The Direct Help Foundation. Dedicada a oferir suport laboral a possibles treballadors autònoms i cooperatives, preferentment del Nepal.
Fundació Autònoma Solidària
Universitat Autònoma de Barcelona, per la plena integració social dels collectius que no tenen garantida la igualtat d'oportunitats dins la comunitat universitària.
Fundació CIDOB
Centre de relacions internacionals i cooperació internacional. Programees, centre de documentació, biblioteca, docència, publicacions i enllaços.
Fundació Engrunes
Entitat privada d'iniciativa social, constituïda el 1982. Té com objectiu central lluitar contra la pobresa i l' exclusió social.
Fundació Equilibri
Organització no lucrativa que finança projectes de formació universitària als països de renda més baixa, a través del finançament dels serveis informàtics d'entitats.
Fundació Pagesos Solidaris
Entitat amb l'objectiu de participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries menys afavorides, en especial en el Tercer Món, i donar suport a les seves estructures organitzatives.
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social - SER.GI
Entitat privada, sense ànim de lucre, amb voluntat de servei públic en el terreny de la pedagogia social. La fundació, proncipis i composició, activitats, opiió i recomenacions.
Fundació Sid Moskitia
ONG per la solidaritat i el desenvolupament de la Moskitia hondurenya. Projectes de sanitat i d'ajut al desenvolupament.
Fundació Umbele
ONG que pretén canalitzar els diners rebuts per aportacions voluntàries cap a alguns dels ciutadans més pobres de l'Àfrica, tot utilitzant la gran xarxa de missioners i missioneres per la via més directa possible.
Fundación Liorna
Organització amb seu a mallorca d'ajuda per a la cooperació al desenvolupament en països del Tercer Món.
Improving the World using Information Technology to Help Organizations - Iwith
Fundació constituïda i dirigida per experts en les Tecnologies de la Informació preocupats en veure com una eina útil, que podria ajudar a millorar el món, es tipifica com insolidària. Objectius, projectes, notícies i àrees d'actuació.
Infants del Món - Andorra
ONG que treballa per promoure accions humanitàries a favor de nens arreu del món. Presentació i informació dels projectes realitzats i en curs.
InfoSud
Centre de documentació Sud-Nord, amb informació relacionada amb desenvolupament, cooperació o medi ambient. Agenda actualitzada de les campanyes i activitats organitzades per altres entitats.
Iniciatives
Organització No Governamental d'inserció laboral de col·lectius desfavorits.
Institut Europeu de la Mediterrània
IEMed. L'IEMed actua, alhora, com un "think tank" al servei de la política euromediterrània, un observatori de les migracions i un centre d'estudi i divulgació de les cultures mediterrànies.
Integració i societat
El fenomen migratori. La immigració.
Justícia i Pau
ONG que té com a finalitat la promoció i la defensa dels drets humans des d'una òptica cristiana i fidel a la inspiració evangèlica. Les seves principals àrees d'actuació són la cooperació al desenvolupament del Tercer Món, pau i desarmament, drets humans i Quart Món.
Mans Unides
Periòdic solidari en línia de les delegacions d'aquesta ONG a Catalunya i les Balears.
Moviment de Resistència Global
Associació contra la globalització. Documentació, formació, campanyes, fòrum i bibliografia.
Moziki Congo
ONG formada per amics i famílies adoptants de la República Democràtica del Congo, amb els objectius d'informar sobre l'adopció i realitzar projectes d'ajuda, cooperació i desenvolupament a tot el país.
Món-3, Universitaris pel Tercer Món
Pel desenvolupament dels països menys desenvolupats, la interculturalitat i la presa de consciència.
No és un joc
Exposició sobre les condicions de vida i de treball dels nens i de les nenes de Centreamèrica.
Noves tecnologies per a l'Àfrica
ONG que recicla els ordinadors que ja no es fan servir per destinar-los a projectes educatius i de formació al continent Africà.
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Xarxa coordinada de persones i equips dedicats a l'activisme d'investigació del problema de les relacions Nord-Sud i de la creació de deutes entre comunitats durant l'actual procés de globalització. Formació, publicacions, eines i activitats.
Observatori Solidaritat
Projecte de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona destinat a descriure, documentar i analitzar les situacions i zones del planeta afectades per qualsevol conflicte bèlic i per la violació dels Drets Humans. Recull de documents, premsa, recursos, actualitat i glossari.
Orphanage Africa
Entitat que té per objectiu construir orfenats autònoms desenvolupant les infraestuctures, l'agricultura local, els serveis sanitaris i formant els equips directius. Informació del projecte, accions i com ajudar.
Pangea
Organització pionera a Catalunya en la utilització d'Internet amb finalitats solidàries.
Patronat Sud-Nord
Fundació de la Universitat de València sobre solidaritat i cultura. Activitats, programes, publicacions i estudis.
SOS Racisme - Catalunya
Una associació de defensa dels drets humans d'acció antiracista.
SCI Catalunya, Servei Civil Internacional
Promou camps de treball amb les més diverses finalitats de solidaritat, cooperació i drets humans. Diverses modalitats de voluntaris, aquí i a fora.
Servei Català del Voluntariat
Un espai que apropa les entitats que organitzen activitats de voluntariat, els ciutadans i les institucions públiques.
Setem Bon Cafè
Programa de comerç just del cafè. Notícies, estudis i butlletins informatius.
Suport Associatiu
Entitat de la Fundació Catalana de l'Esplai dedicada a donar suport a les associacions en els seus diferents àmbits de gestió.
Survival pels pobles indígenes
Organització mundial de suport als pobles indígenes. Dfensa el seu dret a decidir el propi futur. Actes i notícies.
Xarxa de Consum Solidari
Campanyes i boicots, informacions diverses dins del camp de la solidaritat i l'ecologia.

Aquesta categoria en altres idiomes: 18

[Tulip_Mozilla]
Darrera actualització:
Agost 3, 2016 at 8:40:29 UTC
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres