Mitjans de comunicació que només existeixen a Internet. També poden estar en aquesta categoria webs promoguts per empreses de comunicació "tradicionals" (amb activitat principal a la premsa, la ràdio o la televisió) que tenen autonomia i identitat pròpia a Internet, és a dir, que no són una simple versió en línia dun producte imprés o audiovisual.

categories 1

324
Canal de notícies de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Altaveu
L'agenda de concerts dels Països Catalans
Catalunya Oberta
Diari digital de la Fundació Catalunya Oberta, entitat d'ideologia liberal.
Catalunya Press
Diari digital editat per Orna Comunicación.
Catalunya Religió
Diari d'actualitat religiosa.
Comarques Nord
Diari digital de les comarques dels Ports, el Maestrat i el Matarranya editat per Comunicacions dels Ports.
Comunicació 21
Diari digital del sector de la comunicació. Notícies, reportatges i entrevistes sobre la situació del sector als Països Catalans.
Criteri
Portal participatiu que pretén centrar nacionalment el país a través d'articles i recomanacions de llibres, personatges o entitats.
El Diari
Diari digital editat per Edicions Intercomacals.
Diari de Balears
Diari digital amb redacció a Palma.
El Digital D Barcelona
Diari digital de l'Ajuntament de Barcelona. Notícies classificades pels districtes de la ciutat de Barcelona: política, cultura, esports, economia, societat i actualitat diària.
Directe
Diari digital del grup Tirabol que se centra en l'àmbit polític i internacional, a més de tractar altres temes d'actualitat, com els esports, la cultura o la societat.
E-notícies
Diari digital sobre actualitat amb especial atenció a la informació política. Publicació dirigida pel periodista Xavier Rius.
Ecodiari
Publicació digital d'actualitat, anàlisi i crítica ecologista.
Eix Diari
Diari Independent del Garraf, Alt i Baix Penedès. Última hora amb notícies d’informació política, esportiva, econòmica, cultural, de societat, agenda i serveis de les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès.
IB3 Notícies
Diari digital editat per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Impuls d'opinió
Diari digital d'opinió i debat sobre l'actualitat política, social i cultural dels Països Catalans.
ISabadell
Diari digital independent i ciutadà de Sabadell.
Jornal
Diari digital d'economia adreçat als consumidors.
L'Absurd Diari
Recull de notícies curioses, estranyes o sorprenents publicades des del 1979 al diari «El Punt». Actualitzada setmanalment pel periodista gironí Antoni Dalmau.
Llibertat.cat
Informació i opinió de l'Esquerra Independentista.
El Matí
Diari digital editat per l'associació homònima, la qual té per objectiu recolzar les iniciatives en defensa de la cultura, la identitat i la sobirania de Catalunya.
Media.cat
Observatori crític dels mitjans impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils.
El Món
Diari digital creat l'any 2008.
Nació Digital
Diari català i independent creat el 1996.
Nationalia
Diari digital impulsat pel Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions.
Pàgina 26
Diari electrònic del País Valencià.
Página 66
Informació i audiovisuals sobre Alcoi
Racó Català
Mitjà digital d'actualitat dels Països Catalans creat el 1999.
Ràdio Catalunya
La veu independent dels Països Catalans. Notícies de premsa, opinions, campanyes, entitats, llibres, sobre llengua, diverses i agenda.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blogs que envien i voten els mateixos usuaris per promocionar-los a portada.
Tribuna Catalana
Mitjà digital d'informació i opinió des d'una òptica catalanista. Promogut per l'Opinió Catalana.
Va de vi
Diari digital sobre els vins catalans editat per la Corporació Catalana de Comunicació.
La Veu de Mallorca
Diari digital de Mallorca.
La Veu del País Valencià
Diari digital del País Valencià.
VilaWeb
Diari electrònic independent creat el 1995, impulsat i dirigit per Vicent Partal.
Viquinotícies
Font de notícies de contingut lliure que es poden editar o afegir-ne de noves.
Xarxa Notícies
Diari digital d'informació general promogut per la Xarxa Audiovisual Local i creat l'any 1999.

Aquesta categoria en altres idiomes: 11

[Computer Mozilla]
Darrera actualització:
Setembre 17, 2016 at 16:45:08 UTC
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut