Llocs sobre aquesta pel·lícula.
Blade runner
Fitxa sobre la pel·lícula per a comentar-ne els seus aspectes filosòfics amb finalitats docents.

Aquesta categoria en altres idiomes: 4

[Mozilla Letter B]
Darrera actualització:
Maig 5, 2014 at 6:05:06 UTC
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages