Test World Zulu
3

Related categories 1

I-Dianetics ngu L. Ron Hubbard
I-Dianetics iveza ukuthi umnyombo owodwa wobuhlungu, ukungathokozi kanye kanye nokuzingabaza empilweni yakho - ngumqondo osabelayo (reactive mind).
Ipheji labakhuluma isiZulu
22% wabantu baseSouth Africa bakhuluma isiZulu kodwa awekho amapheji amaningi esiZulu. Ngizama ukusiza abantu ukuwathola lamapheji akhona.
Yini UNkulunkulu Ayifunayo Kithi?
Ingosi esemthethweni ye-Watchtower Society, inhlangano engokomthetho esetshenziswa oFakazi BakaJehova. Umthombo onegunya ophathelene nezinkolelo, izimfundiso, nemisebenzi yabo.
[Atlas Mozilla]
Last update:
January 2, 2007 at 21:09:12 UTC