Test World Malagasy
7
The language of Madagascar, a synthesis of Indonesian, African, and Arabic elements.

Related categories 4

Fjkm zoara Fanantenana Ambohipo
Site web de la Fjkm Ambohipo Zoara Fanantenana, Synodam-Paritany Antananarivo Atsinanana, Mpitandrina RAKOTOBE Rajaomanjato Dodaherisoa,sampana.
Gazetiko
Gazety mivoaka isan'andro, tontolo ara-toekarena,tontolo pôlitika sy fiaraha moninana andavanandro, tranga etsy sy aroa.
Hymne National
Presents the flag and national anthem (words in Malagasy).
Inona no Takin’Andriamanitra Amintsika?
Adiresy Internet Ofisialin’ny Fikambanana Watchtower, fikambanana ara-dalàna ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah. Loharanom-panazavana azo itokisana momba ireo zavatra inoana sy fampianarana ary asan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Information on Jehovah's Witnesses, from the Watchtower Bible and Tract Society.
Moa fivavahana kristiana ve ny fivavahana "Mormona"?
Misy foto-kevitra ara-moraly vitsivitsy ara-Baiboly iraisan'ny Mormona sy ny kristiana. Na dia izany aza anefa, ireo foto-kevitra eo ambony ireo dia ohatra vitsy ihany amin'ireo fahasamihafana fototra sy tsy mety mifanindran-dalana marobe misy eo amin'ny fivavahana Mormona sy Kristiana, na ara-Tantara na ara-Baiboly.
[Atlas Mozilla]
Last update:
January 2, 2007 at 20:39:35 UTC