Test World Jawa
25

Websites ing basa Jawa.
Websites in Javanese.

Language: Javanese - ISO 639a: jv, NISO Z39.53: jav
Resources: Natural_Languages/Austro-Tai_Languages/Javanese - Ethnologue: JAN, JVN, JAS
Countries [Common codes]: Indonesia [.id], Suriname [.sr], New Caledonia [.nc]

Related categories 2

Antologi Puisi Tegalan
Kumpulan geguritan abasa Jawa banyumasan.
Arek Suroboyo
Pawarta saka Surabaya lan Jawa Timur, Indonesia. Abasa Jawa arek.
Banyumas Online
Dhagelan, rembugan, lan panyuluh bab tlatah Banyumas. Abasa Jawa banyumasan lan English.
Darmagandhul
Carita wiwite wong Jawa ninggal agama Budha banjur salin agama Islam.
Dhandanggula for Javanese Gamelan and Orchestra
Sawijining tembang dening I. M. Harjito. Abasa Jawa lan English.
Gunungkydul.com
Pawarta saka Gunungkidul, Ngayojakarta, Indonesia.
Guritane Bonari Nabonenar
Kumpulan geguritan dening Bonari Nabonenar.
jawa
Rembugan bab basa lan kabudhayan Jawa.
Katalog Cerita Lucu
Kumpulan carita abasa Jawa lan Indonesian.
Kedaulatan Rakyat Online - Mekar Sari
Pawarta lan tulisan abasa Jawa liyane saka minggon Mekar Sari sing saiki nunut koran Kedaulatan Rakyat.
Mat Pithi
Kumpulan banyolan abasa Jawa Arek.
Music of Indonesia, volume 1
Gandrung Banyuwangi saka Smithsonian Folkways Recordings. Abasa Jawa lan English.
Music of Indonesia, volume 14
Gendhing Banyumasan saka Smithsonian Folkways Recordings. Abasa Jawa lan English.
Pawartos Kabingahan
Panyuluh bab agama Kristen.
Pranyatan Umum Ngenani Hak-hak Asasi Manungsa
Pranyatan saka the Office of the High Commissioner for Human Rights. Awujud PDF.
Renungan
Renungan padinan agama Kristen.
Ronggowarsito
Layang Joko Lodhang, Sabda Jati, Sabda Tama, lan Kalatida dening Raden Ngabehi Ranggawarsita. Abasa Jawa lan Indonesian.
Serat Wulang Sunu
Dening Paku Buwono IV.
WASIS
Kalawarta bab kahanan alas ing Indonesia dening Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA).
Welcome to Java
Kumpulan tulisan abasa Jawa, Indonesian, lan English.
Wikipedia - Kaca Utama
Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Bébas mawi basa Jawi
Wirid
Serat dening Raden Ngabehi Ranggawarsita.
Wojoseto
Kumpulan carita pewayangan lan tulisan liyane. Abasa Jawa lan Indonesian.
[Atlas Mozilla]
Last update:
January 2, 2007 at 20:52:15 UTC