Test World Hausa
2
Sites in Hausa, a Nigerian language.

Related categories 2

gumel.com
Mohammad Hashim Gumel. In Hausa language.
Menene Allah Yake Bukata a Garemu?
Sashen Ayyuka cikin Tsarin Intane na Watchtower Society, ƙungiya ta doka da Shaidun Jehovah suke amfani da ita. Tushen iko game da imani, koyarwa, da kuma ayyuka.
[Atlas Mozilla]
Last update:
January 2, 2007 at 21:00:43 UTC