Test World Armâneashti
13

Related categories 1

The Aromanians: Culture
Secþiune culturalã care include poezii în aceastã limbã, scrise de diverºi poeþi.
Bana Armâneascâ (Aromanian Life)
Revistâ independentâ di informatshii shi culturâ a armânjlor di pisti tutu / First Aromanian language publication available on the Internet. Numerous articles, pictures, poetry and issues of interest to Aromanians.
Cântece
Include versuri împreunã cu traducerea lor în limba englezã.
Declaratsia Universalã Ti-ndrepturli-a Omlui
Include zbor nãinti shi cele 30 de articole ale documentului.
Fratilia
Include poezii in armâneashti, precum Dimândarea pãrinteascã de Constantin Belimace.
Mabuni Relatsii Interetnitsi
Programã ti granturi ti developari shi ti adrari capatsiteti ti focusari pi ãnvitsarea.
Pãrintele Arsenie Papacioc
Pagina de intrare shi prezentare a Parintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc de la Mãnãstirea Techirghiol.
Radio Romania International
Detalii despre emisiunj, frecvenþi shi date de cãftat.
Ricomandarea 1333
Ricomandare a adunarei paraacatsata di situatsia critica a limbaljei shi a culturaljei armaneshti.
Tatãl Nostru
Include douã variante ale acestei rugãciuni.
Trâ Armânami
The official webpage of the Association of French Aromanians (AFA), contains news about the community, Aromanian poetry and music, maps and other useful links.
Tsi easti Duri Easti
Paginã cu caracter politic, economic shi social care relateazã despre situaþia aromânilor.
Zborlu a Nostru
Revistã culturalã armãneascã. Include o arhivã online shi date de cãftat.
[Atlas Mozilla]
Last update:
October 8, 2009 at 8:19:15 UTC
Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages