เว็บสำหรับหมวด Kids_and_Teens นี้ จะต้องเข้าข่ายดังต่อไปนี้ 1. จะต้องเป็นเว็บสำหรับเด็กและ/หรือเยาวชนเท่านั้น ไม่ใช่เว็บสำหรับผู้ปกครองดู ต้องการให้เด็ก ให้เยาวชนเป็นคนเข้ามาดู 2. ห้ามเป็นเว็บขายสินค้า แต่ถ้าในเว็บนั้น มีโฆษณาไปยังเว็บที่มีการขายสินค้านั้น จะอะลุ้มอะล่วยได้ ข้อสำคัญคือ เว็บนั้นต้องไม่ใช่เว็บค้าขาย (คือจะมาเอา tips ไป add เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าจากเว็บหลักไม่ได้) 3. เว็บนั้นไม่จำเป็นต้องมีโดเมนเนมเป็นของตัวเอง จะเป็นโดเมนที่แฝงกับโฮสต์ใดๆ ก็ได้ไม่ว่ากัน 4. เว็บทุกเว็บจะต้องมีเนื้อหาเป็นภาษาไทย

หมวดหมู่ 1

e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
[ เด็ก/วัยรุ่น ] โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ
karn.tv
[ เด็ก ] แหล่งความรู้และพัฒนาการสำหรับวัยอนุบาลถึงประถมต้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเชาน์ปัญญา
Papermodel 2u
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] Teaching how to make paper model for hobby.
PlayChef
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] สถาบันสอนทำอาหารสำหรับเด็กแห่งแรกที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็กด้วยการสัมผัสและปฏิบัติจริง
กลุ่มนิทาน แต้มฝัน
[ เด็ก/วัยรุ่น ] กลุ่มนิทานแต้มฝัน โดยนักศึกษาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กลุ่มนิทานกระดานหก
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บของกลุ่มนิทานกระดานหก จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่านิทานและค่ายอาสาเยาวชน
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี
[ วัยรุ่น ] กีฬาเพื่อผสานความสามัคคีระหว่างนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, เทพศิรินทร, อัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ชุมชนคนชอบไรเดอร์และเรนเจอร์
[ วัยรุ่น ] สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นสำหรับผู้รักชอบไรเดอร์ และเรนเจอร์
นิทานอีสป
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] นิทานที่ได้รับความนิยมและเชื่อว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมากที่สุด
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ ท้องไม่พร้อม เอดส์
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] ท้องไม่พร้อม เมนส์ไม่มา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ บริการให้การปรึกษาออนไลน์ผ่านแชทรูมฟรีทุกวัน เรื่องเพศสำหรับวัยรุ่น
พิพิธภัณฑ์เด็ก
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บของพิพิธภัณฑ์เด็ก มีแผนที่ไปพิพิธภัณฑ์ รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดที่พิพิธภัณฑ์ และค่ายนอกพิพิธภัณฑ์
ฟอนต์คัดลายมือแบบที่ 1
[ เด็ก ] เป็นฟอนต์แจกฟรี เหมาะกับการพรินต์ให้เด็กหัดคัดลายมือ
ฟอนต์คัดลายมือแบบที่ 2
[ เด็ก ] เป็นฟอนต์แจกฟรี เหมาะกับการพรินต์ให้เด็กหัดคัดลายมือ
วิชาการดอทคอม
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บเพื่อการศึกษาของไทย ให้ข้อมูลด้านการให้ทุนการศึกษา และความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ศูนย์ไฟ ฟ้า “FAI-FAH”
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] ศูนย์เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นการหยิบยื่น “โอกาส” ให้เด็กและชุมชนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้างพลังให้ตัวเองและชุมชน
สุดิพันธ์ดอทเน็ต
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บเกี่ยวกับการศึกษาของไทยในระดับมัธยมขึ้นมา
เด็กดีดอทคอม
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] ปัญหาถามตอบ เกร็ดความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่องบันเทิงสำหรับเด็ก
เปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] ให้ความรู้เรื่องเพศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับเด็กและเยาวชนโดย สสส.
เพศศึกษาเพื่อเยาวชน - TeenPath
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บให้คำแนะนำวัยรุ่นเกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสมกับวัย มีบทความ สาระน่ารู้อีกมาก
เอฟแฮปปี้
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บส่งอีการ์ด สอนวิธีเขียน Flash อย่างง่ายสำหรับเยาวชน
แบบฝึกเขียน ก. ไก่
[ เด็ก ] สื่อการเรียนสำหรับเด็ก
แผนที่เด็กดี
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เว็บไซต์สำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่เป็นคนเก่ง คนดีที่มีจิตสาธารณะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด ความสามารถของตนเอง โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ
[ วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกหัดพิมพ์ดีด สามารถใช้ฝึกได้ทั้งพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีแบบฝึกให้เรียนหลายบน และยังสามารถสรางแบบฝึกขึ้นมาใช้เองได้ ระหว่างฝึกจะมีคำแนะนำและเก็บสถิติการพิมพ์ได้ด้วย
โลกวรรณคดีดอทคอม
[ เด็ก/วัยรุ่น/วัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้ว ] โลกวรรณดคีดอตคอม เป็นเว็บที่นำเนื้อหาสาระน่าสนใจ และสนุกเพลิดเพลินเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย มานำเสนอทางโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก ๆ รักการอ่าน การเขียน และการแต่งคำประพันธ์
[Baby_Mozilla]
บรรณาธิการหมวดหมู่
moui
ปรับปรุงล่าสุด:
มีนาคม 3, 2017 at 6:24:10 UTC