Kids and Teens International Svenska Människor och samhälle
18
Kategorin Människor och Samhälle samlar sajter som handlar om sådant som har med enskilda människor eller med mänsklig samvaro att göra. Sajter om till exempel religion och politik hör hemma här, och även personliga hemsidor.

kategorier 2

Barn- och ungdomspsykiatri
[ Barn/Tonåringar/Äldre tonåringar ] Fråga om problem som mobbning, ätproblem, övergrepp och kriser. Den som svarar är antingen kurator, läkare eller psykolog.
Barnets rättigheter
[ Barn/Tonåringar ] Om barnkonventionen, som är ett dokument från FN som säger att alla barn i hela världen ska ha rättighet till sådant som mat och skolgång.
BRIS Barnens rätt i samhället
[ Barn/Tonåringar/Äldre tonåringar ] Möjlighet att mejla BRIS om saker som är viktiga för dig, t.ex. om du är ensam, rädd eller mobbad. Du behöver inte tala om vad du heter. Även allmän information om BRIS och hjälptelefonen.
JUNIS
[ Barn/Tonåringar ] IOGT-NTOs barn- och ungdomsorganisation. Medlemmarna är ledare i alla åldrar och barn och ungdomar mellan 7 och 14 år. Med nätupplagan av medlemstidningen, senaste nytt och drogfakta.
Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige
[ Tonåringar/Äldre tonåringar ] En rikstäckande ideell förening som arbetar förebyggande mot droger främst bland unga.
[Baby Mozilla]
Senast uppdaterad:
maj 8, 2016 at 11:52:28 UTC
All Languages
Spel