Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die door de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of pasief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

subcategorieën 1

Kindermishandeling
[ Kinderen/Tieners/Adolescenten ] Informatie over kindermishandeling voor kinderen en ouders (georganiseerd op leeftijd van de bezoeker).
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams Brabant
[ Tieners/Adolescenten ] Uitleg aan kinderen, jongeren en volwassenen over kindermishandeling en hoe daarbij hulp te bieden.

Andere talen 4

[Mozilla]
Laatste wijziging:
13 juni, 2015 op 18:20:11 UTC
Mens en Maatschappij
Peuters en Kleuters
School
Sport en Hobby's
Tieners
Familie
Alle talen
Kunst
Computers
Amusement
Spellen
Gezondheid
Nieuws