Organsiaties die zich bezig houden met de gezondheid van kinderen en tieners. Dit kunnen organisaties zijn die informatie over gezondheid en ziekte geven maar ook organisaties die proberen om het leed van zieke kinderen te verminderen.
BRusjes
[ Kinderen/Tieners/Adolescenten ] Kinderen en jongeren, die opgroeien met een broer of zus met een ziekte en/of een handicap. Tips, handige links, vakantie en verhalen.
Cliniclowns
[ Kinderen ] Probeert ernstig en/of chronisch zieke kinderen ontspanning en afleiding te bieden. De stichting zet hiervoor Cliniclowns in.
Jeugd Rode Kruis (JRK)
[ Kinderen ] Informatie voor kinderen over en van het Rode Kruis in Vlaanderen.
De Regenboogboom
[ Kinderen/Tieners ] Stichting die hulp biedt aan kinderen - en hun ouders - met een levensbedreigende of levensbelemmerende ziekte, traumatische ervaring of handicap. Met de bedoeling om mensen in hun dagelijks leven positiever met beperkingen en tegenslagen om te kunnen laten gaan.
SBNDJ
[ Kinderen/Tieners ] Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren is een organisatie die opkomt voor de belangen van Nederlandse dove jongeren.
SHJO
[ Tieners/Adolescenten ] De Slechthorende Jongeren Organisatie is een organisatie voor en door slechthorende jongeren en jongeren met spraak- taal moeilijkheden tussen 12 en 31 jaar. De organisatie is zowel op regionaal als op landelijk niveau actief op het gebied van ontspanning, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering.
Stichting FOK
[ Kinderen/Tieners ] De stichting Fibrose Kinderen Op Kamp is een uit particulier initiatief voortgekomen stichting, met als doelstelling vakantiekampen te organiseren voor kinderen en jongeren met Cystic Fibrosis (CF).
[Medical Mozilla]
Laatste wijziging:
8 januari, 2013 op 8:24:04 UTC
Gezondheid
Nieuws
Mens en Maatschappij
Peuters en Kleuters
School
Sport en Hobby's
Tieners
Familie
Alle talen
Kunst
Computers
Amusement
Spellen