Incluense os sitios dedicados ás bibliotecas e redes.
Bibliografía Informatizada da Lingüística Galega (Bilega)
[ Adolescentes/Mozos ] Base de datos bibliográfica que ofrece información sobre traballos lingüísticos e filolóxico-lingüísticos que tratan da lingua galega de forma exclusiva ou parcial nos diferentes períodos da súa historia.
Biblioteca Pública Nodal de Ourense
[ Adolescentes/Mozos ] Contén información das súa actividades, localización, presentación e servizos que ofrece.
Biblioteca Pública Nodal de Pontevedra
[ Adolescentes/Mozos ] Dispón de información sobre a súa localización, presentación, servizos e calendario de actividades.
Biblioteca Virtual Galega
[ Nenos/Adolescentes/Mozos ] Pretende difundir a literatura galega a través da rede, así como servir de canle de publicación a novos valores literarios. Catálogo de obras e autores, recursos da lingua, obras dispoñíbeis para lectura, e novidades.
Biblioteca Virtual Galega da Literatura Universal (BiVir)
[ Adolescentes/Mozos ] Promove a normalización lingüística de Galicia no campo da traducción.
Rede de Bibliotecas de Galicia
[ Nenos/Adolescentes/Mozos ] Portal de entrada ás páxinas das bibliotecas nodais galegas.

Esta categoría noutros idiomas: 6

[Atlas Mozilla]
Última actualización:
Abril 23, 2016 at 9:00:17 UTC