Axuda para tarefas e actividades escolares en historia, arqueoloxía, arte, xeografía, economía, dereito, política e outras culturas.
O blog de Xosé Antón
[ Adolescentes/Mozos ] Un espazo para o estudio das Ciencias Sociais, Xeografía e Arte. Cota con recursos e ligazóns relacionadas.
Os Borbón en España
[ Nenos/Adolescentes ] Árbore xenealóxica interactiva da dinastía da Familia Real española.
Enciclopedia Interactiva da Cultura Galega
[ Nenos/Adolescentes/Mozos ] Descubrir a gran diversidade cultural da Comunidade Autónoma Galega.
O espazo urbano e a evolución das cidades
[ Nenos/Adolescentes/Mozos ] Estúdanse as características do espazo urbano, o que se considera cidade e o que non, e a evolución desta ao longo do tempo.
Galicia
[ Adolescentes ] Xogo educativo para traballar aspectos relativos á cultura galega: etnografía, música, literatura, flora e fauna. Indicado para 1º curso de educación secundaria.
Indicadores do desenvolvemento
[ Adolescentes/Mozos ] Datos concretos sobre o crecemento da poboación, mortalidade infantil, renda per cápita e subdesenvolvemento. Para o 2º curso de educación secundaria.
Planeta dixital
[ Adolescentes ] Ampliar os coñecementos de xeografía física, política, económica, social, de poboación e urbana. Para 1º curso de educación secundaria.
O planeta Terra e a súa localización
[ Nenos/Adolescentes ] Relación da Terra con respecto ao resto do sistema solar e do universo.
Poboación e recursos
[ Adolescentes/Mozos ] O obxectivo é coñecer a relación da poboación cos distintos tipos de recursos agrarios, enerxéticos e minerais e os problemas que a poboación xera no medio.
A poboación española: migracións e estrutura
[ Nenos/Adolescentes ] Para coñecer os movementos de poboación en España e as pirámides de poboación do país.
A Prehistoria e a Idade Antiga en España
[ Nenos ] Secuencia didáctica para o estudo das características dese período de tempo. Os cinco obxectos que o compoñen explican polo miúdo as formas de organización e cultura das sociedades primitivas na Península Ibérica. 1º curso de educación secundaria.
Vai estalar a paz
[ Adolescentes/Mozos ] Comprobar os coñecementos que se teñen a favor da paz no mundo.
Xeografía e historia
[ Adolescentes/Mozos ] Apoio aos estudantes, cunha achega de recursos didácticos ás diferentes materias e orienta na busca de novos.
Zona euro: Unha única moeda
[ Nenos/Adolescentes ] Para coñecer máis dos paises da zona euro: a súa capital, forma de goberno, superficie, poboación, linguas oficiais e himno.

Esta categoría noutros idiomas: 10

[Atlas Mozilla]
Última actualización:
Decembro 31, 2012 at 9:32:31 UTC